دانلود کتاب Advanced Gas Turbine Cycles, 2003

نام کتاب: Advanced Gas Turbine Cycles نویسنده: J.H. Horlock ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۳ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۰۸۰۴۴۲۷۳۰, ۰۰۸۰۴۴۲۷۳۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۳۰ حجم کتاب: ۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pergamon Description About Book Advanced Gas Turbine Cycles From Amazon Primarily, this book describes the thermodynamics of gas…

دانلود کتاب Gas Turbine Theory, 2017

نام کتاب: Gas Turbine Theory نویسنده: Saravanamuttoo و H I H ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۲۹۲۰۹۳۰۹۳, ۹۷۸۱۲۹۲۰۹۳۱۳۰, ۹۷۸۱۲۹۲۱۳۴۴۸۲, ۲۰۱۷۰۱۰۱۰۳, ۱۲۹۲۰۹۳۰۹۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۲۴ حجم کتاب: ۱۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson Description About Book Gas Turbine Theory From Amazon This is the 50th…

دانلود کتاب Steam And Gas Turbines, 1950

نام کتاب: Steam And Gas Turbines نویسنده: Bernhardt G. A. Skrotzki و Willam A. Vopat ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۵۰ کد ISBN کتاب: B0017YSLPE, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۸۷ حجم کتاب: ۲۷ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: The Maple Press Company Description About Book Steam And Gas Turbines From Amazon…

دانلود کتاب Principles Of Jet Propulsion And Gas Turbines, 1948

نام کتاب: Principles Of Jet Propulsion And Gas Turbines نویسنده: Maurice Joseph Zucrow ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۴۸ کد ISBN کتاب: – فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۷۸ انتشارات: Ny/London: John Wiley/Chapman & Hall C Description About Book Principles Of Jet Propulsion And Gas Turbines From Amazon No Description. درباره کتاب…

دانلود کتاب Gas Turbines, 3rd ed, 2010

نام کتاب: Gas Turbines نویسنده: V. Ganesan ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۱۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۰۷۰۶۸۱۹۲۷ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۴۵ انتشارات: Mc Graw Hill India Description About Book Gas Turbines From Amazon No Description. درباره کتاب Gas Turbines ترجمه شده از گوگل بدون توضیح. دانلود کتاب برای کاربران ایرانی…

دانلود کتاب Aerothermodynamics Of Gas Turbines And Rocket Propulsion, 3rd ed, 1997

نام کتاب: Aerothermodynamics Of Gas Turbines And Rocket Propulsion نویسنده: G.C.C. Oates ویرایش: ۳ سال انتشار: ۱۹۹۷ کد ISBN کتاب: ۱۵۶۳۴۷۲۴۱۴ فرمت: RAR تعداد صفحه: ۴۵۲ انتشارات: AIAA Description About Book Aerothermodynamics Of Gas Turbines And Rocket Propulsion From Amazon This seminal book on gas turbine technology has been a…

دانلود کتاب Turbines Compressors And Fans, 4th ed, 2010

نام کتاب: Turbines Compressors And Fans نویسنده: Yahya ویرایش: ۴ سال انتشار: ۲۰۱۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۰۷۰۰۰۰۰۰۰ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۹۴۵ انتشارات: Mc Graw Hill India Description About Book Turbines Compressors And Fans From Amazon Please Read Notes: Brand New, International Softcover ویرایش, Printed in black and white pages,…

دانلود کتاب Flashback Mechanisms In Lean Premixed Gas Turbine Combustion, 2014

نام کتاب: Flashback Mechanisms In Lean Premixed Gas Turbine Combustion نویسنده: Ali Cemal Benim و Khawar Jamil Syed ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۴ کد ISBN کتاب: ۰۱۲۸۰۰۷۵۵۹, ۹۷۸۰۱۲۸۰۰۷۵۵۶ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۳۴ انتشارات: Academic Press Description About Book Flashback Mechanisms In Lean Premixed Gas Turbine Combustion From Amazon Blending…

دانلود کتاب Gas Turbines Modeling, Simulation, And Control – Using Artificial Neural Networks, 2016

نام کتاب: Gas Turbines Modeling, Simulation, And Control – Using Artificial Neural Networks نویسنده: Hamid Asgari و Xiaoqi Chen ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۶ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۹۸۷۲۶۶۱۰, ۱۴۹۸۷۲۶۶۱۵, ۹۷۸۱۴۹۸۷۲۶۶۳۴, ۱۴۹۸۷۲۶۶۳۱ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۱۸ انتشارات: Crc Press Description About Book Gas Turbines Modeling, Simulation, And Control – Using…

دانلود کتاب Wind Turbines – Theory And Practice, 2020

نام کتاب: Wind Turbines – Theory And Practice نویسنده: Colin Anderson ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۰۸۴۷۸۳۲۸, ۱۱۰۸۴۷۸۳۲۸ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۲۲ انتشارات: Cambridge University Press Description About Book Wind Turbines – Theory And Practice From Amazon In the multi-disciplinary field of wind energy, students and…