دانلود کتاب Boiler Operator’s Guide, 5th ed, 2021

نام کتاب: Boiler Operator’s Guide نویسنده: Anthony L. Kohan ویرایش: ۵ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۱۲۶۰۰۲۶۹۹X, 1260027007, 9781260026993, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۷۵۲ حجم کتاب: ۵۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Mcgraw-Hill Education Description About Book Boiler Operator’s Guide From Amazon Quickly and easily solve any boiler problem…

دانلود کتاب Design Of Pressure Vessels, 2020

نام کتاب: Design Of Pressure Vessels نویسنده: Subhash Reddy Gaddam ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۲۰۲۰۰۳۵۱۱۷, ۲۰۲۰۰۳۵۱۱۸, ۹۷۸۰۳۶۷۵۵۰۶۴۶, ۹۷۸۱۰۰۳۰۹۱۸۰۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۵۱ حجم کتاب: ۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge Description About Book Design Of Pressure Vessels From Amazon Pressure vessels are prone to…

دانلود کتاب ASME Bpvcode 2015 Code Cases Boilers And Pressure Vessels, 2015

نام کتاب: ASME Bpvcode 2015 Code Cases Boilers And Pressure Vessels نویسنده: Asme ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۵ کد ISBN کتاب: – فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۰۹۰ انتشارات: Asme Description About Book ASME Bpvcode 2015 Code Cases Boilers And Pressure Vessels From Amazon No Description. درباره کتاب ASME Bpvcode 2015…

دانلود کتاب Unfired Pressure Vessels – The ASME Code Simplified, 4th ed, 1960

نام کتاب: Unfired Pressure Vessels – The ASME Code Simplified نویسنده: Robert Chuse ویرایش: ۴ سال انتشار: ۱۹۶۰ کد ISBN کتاب: – فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۵۹ انتشارات: F.W. Dodge Corp Description About Book Unfired Pressure Vessels – The ASME Code Simplified From Amazon No Description. درباره کتاب Unfired Pressure…

دانلود کتاب The Stress Analysis Of Pressure Vessels And Pressure Vessel Components, 1970

نام کتاب: The Stress Analysis Of Pressure Vessels And Pressure Vessel Components نویسنده: S. S. Gill ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۷۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۰۸۰۰۶۷۲۹۲ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۹۰ انتشارات: Pergamon Press Description About Book The Stress Analysis Of Pressure Vessels And Pressure Vessel Components From Amazon The Stress…

دانلود کتاب Mechanical Design Of Heat Exchangers – And Pressure Vessel Components, 1984

نام کتاب: Mechanical Design Of Heat Exchangers – And Pressure Vessel Components نویسنده: Krishna P. Singh و Alan I. Soler ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۸۴ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۶۶۲۱۲۴۴۳۷, ۹۷۸۳۶۶۲۱۲۴۴۱۳ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۰۴۷ انتشارات: Springer-Verlag Berlin Heidelberg Description About Book Mechanical Design Of Heat Exchangers – And Pressure…

دانلود کتاب Application Of 21-4Cr-1 Mo Steel For Thick-Wall Pressure Vessels, 1982

نام کتاب: Application Of 21-4Cr-1 Mo Steel For Thick-Wall Pressure Vessels نویسنده: Semchyshen Sangdahl ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۸۲ کد ISBN کتاب: ۰۸۰۳۱۴۸۲۴۰, ۹۷۸۰۸۰۳۱۴۸۲۴۶ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۹۰ انتشارات: Asnt Description About Book Application Of 21-4Cr-1 Mo Steel For Thick-Wall Pressure Vessels From Amazon No Description. درباره کتاب Application…

دانلود کتاب Pressure Vessel Design And Analysis, 1967

نام کتاب: Pressure Vessel Design And Analysis نویسنده: M. B. Bickell M.Sc. و C. Ruiz Dr.Ing ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۶۷ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۳۴۹۰۰۱۳۱۶, ۹۷۸۱۳۴۹۰۰۱۲۹۳ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۸۸ انتشارات: Macmillan Education Uk Description About Book Pressure Vessel Design And Analysis From Amazon No Description. درباره کتاب Pressure…

دانلود کتاب Quality Control In Fabrication Of Nuclear Pressure Vessels, 1964

نام کتاب: کیفیت کتاب Control In Fabrication Of Nuclear Pressure Vessels نویسنده: Robert D. Wylie و Warren J. Mcgonnagle ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۶۴ کد ISBN کتاب: – فرمت: DJVU تعداد صفحه: ۱۹۳ انتشارات: Rowman And Littlefield, Inc. Description About Book کیفیت کتاب Control In Fabrication Of Nuclear Pressure Vessels…

دانلود کتاب ASME Section Ix 2010 ASME Boiler And Pressure Vessel Code, Section Ix – Welding And Brazing Qualifications, 2011

نام کتاب: ASME Section Ix 2010 ASME Boiler And Pressure Vessel Code, Section Ix – Welding And Brazing Qualifications نویسنده: Asme ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۷۹۱۸۳۲۵۴۷ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۲۴ انتشارات: Asme Description About Book ASME Section Ix 2010 ASME Boiler And Pressure Vessel Code,…