دانلود کتاب Mechanics Of Engineering Materials, 1987

نام کتاب: Mechanics Of Engineering Materials نویسنده: P.P. Benham و R.J. Crawford ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۸۷ کد ISBN کتاب: ۰۵۸۲۲۸۶۴۰۹, ۹۷۸۰۵۸۲۲۸۶۴۰۵, ۹۷۸۰۴۷۰۲۰۷۹۸۷, ۹۷۸۰۴۷۰۲۰۷۰۴۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۴۸ حجم کتاب: ۱۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Longman Scientific & Technical Description About Book Mechanics Of Engineering Materials From Amazon…

دانلود کتاب Mathematical Modelling In Solid Mechanics, 2017

نام کتاب: Mathematical Modelling In Solid Mechanics نویسنده: Francesco Dell’Isola و Mircea Sofonea و David Steigmann ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۸۱۱۰۳۷۶۳۴, ۹۷۸۹۸۱۱۰۳۷۶۴۱, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۱۶ حجم کتاب: ۱۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Singapore Description About Book Mathematical Modelling In Solid Mechanics From…

دانلود کتاب Multiscale Solid Mechanics – Strength, Durability, And Dynamics, 2021

نام کتاب: Multiscale Solid Mechanics – Strength, Durability, And Dynamics نویسنده: Holm Altenbach و Victor A. Eremeyev و Leonid A. Igumnov ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۰۵۴۹۲۷۵, ۹۷۸۳۰۳۰۵۴۹۲۸۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۹۹ حجم کتاب: ۱۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer International Publishing;Springer Description About Book…

دانلود کتاب Strength Of Materials, 2012

نام کتاب: Strength Of Materials نویسنده: U C Jindal ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۸۱۳۱۷۵۹۰۹۷, ۸۱۳۱۷۵۹۰۹۱, ۹۷۸۱۲۹۹۴۴۵۱۵۴, ۱۲۹۹۴۴۵۱۵۲, ۹۷۸۸۱۳۱۷۶۸۵۴۹, ۸۱۳۱۷۶۸۵۴۶, ۹۷۸۸۱۳۱۷۹۸۸۹۸, ۸۱۳۱۷۹۸۸۹۵, ۹۷۸۹۳۳۲۵۰۳۵۱۹, ۹۳۳۲۵۰۳۵۱۶, ۹۷۸۹۳۳۲۵۱۴۸۲۹, ۹۳۳۲۵۱۴۸۲۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۸۰۰ حجم کتاب: ۲۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson Education India Description About Book Strength Of…

دانلود کتاب Strength Of Materials, 4th ed, 2020

نام کتاب: Strength Of Materials نویسنده: D. K. Singh ویرایش: ۴ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۳۰۳۰۵۹۶۶۶۴, ۹۷۸۳۰۳۰۵۹۶۶۶۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۹۰۵ حجم کتاب: ۲۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Description About Book Strength Of Materials From Amazon This fourth edition focuses on the basics and advanced…

دانلود کتاب Strength Of Materials, 4th ed, 2013

نام کتاب: Strength Of Materials نویسنده: S.S. Bhavikatti ویرایش: ۴ سال انتشار: ۲۰۱۳ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۳۲۵۹۷۱۵۷۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۹۷ حجم کتاب: ۴۳ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: Vikas Description About Book Strength Of Materials From Amazon A comprehensive coverage, student-friendly approach and the all-steps-explained style. This has…

دانلود کتاب Methods In Statistical Mechanics – A Modern View, 2020

نام کتاب: Methods In Statistical Mechanics – A Modern View نویسنده: Osvaldo Civitarese و Manuel Gadella ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۰۵۳۶۵۷۲, ۹۷۸۳۰۳۰۵۳۶۵۸۹ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۸۱ حجم کتاب: ۲ مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: Springer International Publishing;Springer Description About Book Methods In Statistical Mechanics –…

دانلود کتاب Developments And Novel Approaches In Nonlinear Solid Body Mechanics, 2020

نام کتاب: Developments And Novel Approaches In Nonlinear Solid Body Mechanics نویسنده: Bilen Emek Abali و Ivan Giorgio ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۰۵۰۴۵۹۵, ۹۷۸۳۰۳۰۵۰۴۶۰۱ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۹۳ حجم کتاب: ۲۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer International Publishing;Springer Description About Book Developments And Novel…

دانلود کتاب Continuum Mechanics Of Solids, 2020

نام کتاب: Continuum Mechanics Of Solids نویسنده: Lallit Anand و Sanjay Govindjee ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۰۱۹۸۸۶۴۷۲۸, ۹۷۸۰۱۹۸۸۶۴۷۲۱ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۷۳۶ حجم کتاب: ۲۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Oxford University Press Description About Book Continuum Mechanics Of Solids From Amazon Continuum Mechanics of…

دانلود کتاب Classical Mechanics, 2005

نام کتاب: Classical Mechanics نویسنده: J.C. Upadhyay ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۵ کد ISBN کتاب: ۹۸۶۱۰۴۶۰۰۷ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۹۴ حجم کتاب: ۱۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Himalaya Publishing House Description About Book Classical Mechanics From Amazon No Description. درباره کتاب Classical Mechanics ترجمه شده از گوگل بدون…