دانلود کتاب Applied Mechatronics And Mechanics, 2021

نام کتاب: Applied Mechatronics And Mechanics نویسنده: Satya Bir Singh و Prabhat Ranjan و A. K. Haghi و ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۰۰۰۰۲۹۹۰۱, ۹۷۸۱۰۰۳۰۱۹۰۶۰, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۲۴۸ حجم کتاب: ۲۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press (Unlimited) Description About Book Applied Mechatronics And…

دانلود کتاب Mechatronics And Robotics – New Trends And Challenges, 2020

نام کتاب: Mechatronics And Robotics – New Trends And Challenges نویسنده: Roberto Oboe و Marina Indri ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۲۰۲۰۰۳۰۶۶۳, ۲۰۲۰۰۳۰۶۶۴, ۹۷۸۰۳۶۷۳۶۶۵۸۲, ۹۷۸۰۴۲۹۳۴۷۴۷۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۸۱ حجم کتاب: ۲۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Mechatronics And Robotics –…

دانلود کتاب Mechatronics And Machine Vision In Practice 4, 2021

نام کتاب: Mechatronics And Machine Vision In Practice 4 نویسنده: John Billingsley و Peter Brett ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۰۴۳۷۰۲۲, ۹۷۸۳۰۳۰۴۳۷۰۳۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۰۹ حجم کتاب: ۱۵ مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: Springer International Publishing;Springer Description About Book Mechatronics And Machine Vision In Practice…

دانلود کتاب Sensors For Mechatronics (Elsevier Insights), 2012

نام کتاب: Sensors For Mechatronics (Elsevier Insights) نویسنده: Paul P.L. Regtien ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۰۱۲۳۹۱۴۹۷۳, ۹۷۸۰۱۲۳۹۱۴۹۷۲ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۲۲ انتشارات: Elsevier Description About Book Sensors For Mechatronics (Elsevier Insights) From Amazon Mechatronics is a multidisciplinary field combining Mechanical, Electronic, Computer, and other Engineering…

دانلود کتاب Intelligent Biomechatronics In Neurorehabilitation, 2019

نام کتاب: Intelligent Biomechatronics In Neurorehabilitation نویسنده: Xiaoling Hu ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۰۱۲۸۱۴۹۴۲۶, ۹۷۸۰۱۲۸۱۴۹۴۲۳ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۸۶ انتشارات: Academic Press Description About Book Intelligent Biomechatronics In Neurorehabilitation From Amazon Intelligent Biomechatronics in Neurorehabilitation presents global research and advancements in intelligent biomechatronics and its…

دانلود کتاب Feedback Control Systems – Matlab-Simulink Approach, 2019

نام کتاب: Feedback Control Systems – Matlab-Simulink Approach نویسنده: Farzin Asadi و Robert E. Bolanos و Jorge Rodriguez ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۱۶۸۱۷۳۵۳۹۳, ۹۷۸۱۶۸۱۷۳۵۳۹۹ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۲۶ انتشارات: Morgan & Claypool انتشاراتs Description About Book Feedback Control Systems – Matlab-Simulink Approach From Amazon Feedback…

دانلود کتاب Polymers In Organic Electronics – Polymer Selection For Electronic, Mechatronic, And Optoelectronic Systems, 2020

نام کتاب: Polymers In Organic Electronics – Polymer Selection For Electronic, Mechatronic, And Optoelectronic Systems نویسنده: Sulaiman Khalifeh ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۱۹۲۷۸۸۵۶۷۱, ۹۷۸۱۹۲۷۸۸۵۶۷۳ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۱۶ انتشارات: Chemtec Publishing Description About Book Polymers In Organic Electronics – Polymer Selection For Electronic, Mechatronic, And…

دانلود کتاب Electric Drives And Electromechanical Systems – Applications And Control, 2nd ed, 2019

نام کتاب: Electric Drives And Electromechanical Systems – Applications And Control نویسنده: Richard Crowder ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۰۰۸۱۰۲۸۸۴۹, ۹۷۸۰۰۸۱۰۲۸۸۴۱ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۲۲ انتشارات: Butterworth-Heinemann Description About Book Electric Drives And Electromechanical Systems – Applications And Control From Amazon Electric Drives and Electromechanical Devices:…

دانلود کتاب Control Systems Design Of Bio-Robotics And Bio-Mechatronics With Advanced Applications, 2019

نام کتاب: Control Systems Design Of Bio-Robotics And Bio-Mechatronics With Advanced Applications نویسنده: Ahmad Taher Azar ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۰۱۲۸۱۷۴۶۳۳, ۹۷۸۰۱۲۸۱۷۴۶۳۰ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۰۲ انتشارات: Academic Press Description About Book Control Systems Design Of Bio-Robotics And Bio-Mechatronics With Advanced Applications From Amazon Control…

دانلود کتاب Mechatronics – Principles, Concepts And Applications, 2002

نام کتاب: Mechatronics – Principles, Concepts And Applications نویسنده: Nitaigour Premchand Mahalik ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۲ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۰۷۰۴۸۳۷۴۳, ۰۰۷۰۴۸۳۷۴۴ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۰۷ انتشارات: Tata Mcgraw Hill Description About Book Mechatronics – Principles, Concepts And Applications From Amazon “This book is designed for the first undergraduate…