دانلود کتاب Engineering Drawing And Design, 6th ed, 2016

نام کتاب: Engineering Drawing And Design نویسنده: David A. Madsen ویرایش: ۶ سال انتشار: ۲۰۱۶ کد ISBN کتاب: ۱۳۰۵۶۵۹۷۲۴, ۹۷۸۱۳۰۵۶۵۹۷۲۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۶۸۰ حجم کتاب: ۹۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cengage Learning Description About Book Engineering Drawing And Design From Amazon For more than 25 years, students…

دانلود کتاب Technical Graphics Communications, 4th ed, 2009

نام کتاب: Technical Graphics Communications نویسنده: Gary R. Bertoline و Eric N. Wiebe و Nathan W. Hartman و William A. Ross ویرایش: ۴ سال انتشار: ۲۰۰۹ کد ISBN کتاب: ۰۰۷۳۱۲۸۳۷۶, ۹۷۸۰۰۷۳۱۲۸۳۷۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۳۳۵ حجم کتاب: ۶۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Mcgraw-Hill Higher Education Description About Book…

دانلود کتاب Interpreting Engineering Drawings, 6th ed, 2012

نام کتاب: Interpreting Engineering Drawings نویسنده: Ed Espin و Jay D. Helsel و Cecil Howard Jensen ویرایش: ۶ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۱۷۶۵۰۱۷۰۹, ۰۱۷۶۵۰۱۷۰۳ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۹۳ انتشارات: Nelson Education Description About Book Interpreting Engineering Drawings From Amazon INTERPRETING ENGINEERING DRAWINGS, 6th EDITION offers comprehensive, state-of-the-art…

دانلود کتاب Reduce Your Engineering Drawing Errors Preventing The Most Common Mistakes, 2010

نام کتاب: Reduce Your Engineering Drawing Errors Preventing The Most Common Mistakes نویسنده: Hanifan و Ronald E ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۶۰۶۵۰۲۱۰۵, ۱۶۰۶۵۰۲۱۰۷, ۹۷۸۱۶۰۶۵۰۲۱۱۲, ۱۶۰۶۵۰۲۱۱۵ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۰۴ انتشارات: Momentum Press Description About Book Reduce Your Engineering Drawing Errors Preventing The Most Common Mistakes…

دانلود کتاب Machine Drawing, 2007

نام کتاب: Machine Drawing نویسنده: N. D. Junnakar ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۷ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۸۱۳۱۷۰۶۷۸۷ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۳۷ انتشارات: Pearson Education Description About Book Machine Drawing From Amazon Machine Drawing is divided into three parts. Part I deals with the basic principles of technical drawing, dimensioning,…

دانلود کتاب Textbook Of Engineering Drawing, 2008

نام کتاب: Textbook Of Engineering Drawing نویسنده: Reddy K. Venkata. ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۸ کد ISBN کتاب: ۸۱۷۸۰۰۱۴۹۷, ۹۷۸۸۱۷۸۰۰۱۴۹۴ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۷۷ انتشارات: Bs Publications Description About Book Textbook Of Engineering Drawing From Amazon No Description. درباره کتاب Textbook Of Engineering Drawing ترجمه شده از گوگل بدون…

دانلود کتاب Engineering Drawing For Manufacture, 2002

نام کتاب: Engineering Drawing For Manufacture نویسنده: Brian Griffiths ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۲ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۸۵۷۱۸۰۳۳۶, ۱۸۵۷۱۸۰۳۳X فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۶۹ انتشارات: Butterworth-Heinemann Description About Book Engineering Drawing For Manufacture From Amazon This book is a short introduction on the subject of engineering drawing for manufacture. Standards…

دانلود کتاب Engineering Drawing, 2014

نام کتاب: Engineering Drawing نویسنده: N.D.BHATT ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۴ کد ISBN کتاب: ۹۳۸۰۳۵۸۹۶۲ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۷۲۰ انتشارات: CHAROTAR PUBLISHING HOUSE Description About Book Engineering Drawing From Amazon No Description. درباره کتاب Engineering Drawing ترجمه شده از گوگل بدون توضیح. دانلود کتاب برای کاربران ایرانی – حجم:…

دانلود کتاب Basic Engineering Drawing, 2nd ed, 1978

نام کتاب: Basic Engineering Drawing نویسنده: R.S. Rhodes و L.B. Cook ویرایش: ۲ سال انتشار: ۱۹۷۸ کد ISBN کتاب: – فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۹۲ انتشارات: Pitman Publishing Description About Book Basic Engineering Drawing From Amazon Basic Engineering Drawing will provide an ideal ‘lead-in’ and accompaniment to Computer Aided Design,…

دانلود کتاب Engineering Drawing [As Per Latest Syllabus Of Jntu-Hyderabad], 2015

نام کتاب: Engineering Drawing [As Per Latest Syllabus Of Jntu-Hyderabad] نویسنده: Basant Agrawal ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۵ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۳۳۹۲۱۲۲۰۹, ۹۳۳۹۲۱۲۲۰۷ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۷۷۲ انتشارات: Mcgraw-Hill Education Description About Book Engineering Drawing [As Per Latest Syllabus Of Jntu-Hyderabad] From Amazon No Description. درباره کتاب Engineering Drawing…