دانلود کتاب Large-Scale Solar Power Systems – Construction And Economics, 2012

نام کتاب: Large-Scale Solar Power Systems – Construction And Economics نویسنده: Peter Gevorkian ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۰۷۰۲۷۶۸۸, ۹۷۸۱۶۲۸۷۰۲۸۵۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۵۷ حجم کتاب: ۱۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cambridge University Press Description About Book Large-Scale Solar Power Systems – Construction And Economics…

دانلود کتاب Modular Systems For Energy And Fuel Recovery And Conversion, 2019

نام کتاب: Modular Systems For Energy And Fuel Recovery And Conversion نویسنده: Yatish T. Shah Author ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۴۲۹۲۸۷۴۹۷, ۹۷۸۱۰۰۰۰۱۱۷۳۹, ۹۷۸۱۰۰۰۰۱۸۲۵۷, ۹۷۸۱۰۰۰۰۰۴۸۹۲, ۹۷۸۰۳۶۷۲۳۵۱۲۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۶۵ حجم کتاب: ۱۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Modular Systems For…

دانلود کتاب A Practical Guide To Construction Of Hydropower Facilities, 2019

نام کتاب: A Practical Guide To Construction Of Hydropower Facilities نویسنده: Suchintya Kumar Sur Author ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۸۱۵۳۷۸۰۵۱, ۹۷۸۱۳۵۱۲۳۳۲۷۹, ۹۷۸۱۳۵۱۲۳۳۲۵۵, ۹۷۸۱۳۵۱۲۳۳۲۴۸, ۹۷۸۱۳۵۱۲۳۳۲۶۲, ۹۷۸۰۳۶۷۶۷۰۵۴۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۵۷ حجم کتاب: ۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book A Practical Guide…

دانلود کتاب Safety, Reliability, Human Factors, And Human Error In Nuclear Power Plants, 2018

نام کتاب: Safety, Reliability, Human Factors, And Human Error In Nuclear Power Plants نویسنده: Dhillon B.S ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۹٫۷۸E+12 فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۷۳ انتشارات: CRC Press Description About Book Safety, Reliability, Human Factors, And Human Error In Nuclear Power Plants From Amazon No…

دانلود کتاب Power Plant Engineering, 2006

نام کتاب: Power Plant Engineering نویسنده: A.K. Raja و Amit Prakash Srivastava و Manish Dwivedi. ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۶ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۸۱۲۲۴۱۸۳۱۶, ۹۷۸۸۱۲۲۴۲۳۳۳۴, ۸۱۲۲۴۱۸۳۱۷, ۸۱۲۲۴۲۳۳۳۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۹۱ انتشارات: New Age International (P) Ltd., Publishers Description About Book Power Plant Engineering From Amazon No Description. درباره…

دانلود کتاب Thermodynamics In Nuclear Power Plant Systems, 2nd ed, 2019

نام کتاب: Thermodynamics In Nuclear Power Plant Systems نویسنده: Patrick. Mcdaniel و Bahman Zohuri ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۳۱۹۹۳۹۱۸۶, ۹۷۸۳۳۱۹۹۳۹۱۹۳, ۳۳۱۹۹۳۹۱۹X فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱ انتشارات: Springer International Publishing : Imprint: Springer Description About Book Thermodynamics In Nuclear Power Plant Systems From Amazon This revised…

دانلود کتاب Power Plant Construction Management – A Survival Guide, 2nd ed, 2015

نام کتاب: Power Plant Construction Management – A Survival Guide نویسنده: Peter G Hessler ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۱۵ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۵۹۳۷۰۳۳۷۰, ۱۵۹۳۷۰۳۳۷۶ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۹۷ انتشارات: Pennwell Corporation Description About Book Power Plant Construction Management – A Survival Guide From Amazon Preplanning to planning — Bidding…

دانلود کتاب Thermal Energy Systems – Design And Analysis, 2nd ed, 2019

نام کتاب: Thermal Energy Systems – Design And Analysis نویسنده: Steven G. Penoncello ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۳۱۵۱۸۶۲۶۹, ۱۳۱۵۱۸۶۲۶۸, ۹۷۸۱۳۵۱۷۳۶۵۸۹, ۱۳۵۱۷۳۶۵۸۲ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۲۴ انتشارات: CRC Press Description About Book Thermal Energy Systems – Design And Analysis From Amazon Thermal Energy Systems: Design and…

دانلود کتاب Wave Energy Conversion, 2003

نام کتاب: Wave Energy Conversion نویسنده: R. Bhattacharyya و M.E. Mccormick ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۳ کد ISBN کتاب: ۰۰۸۰۴۴۲۱۲۹, ۹۷۸۰۰۸۰۵۴۳۷۰۳, ۹۷۸۰۰۸۰۴۴۲۱۲۹ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱, ۱۸۷ انتشارات: Elsevier, Academic Press Description About Book Wave Energy Conversion From Amazon Wave energy, together with other renewable energy resources is expected…