دانلود کتاب Handbook Of Hydraulic Resistance, 2008

نام کتاب: Handbook Of Hydraulic Resistance نویسنده: I. E. Idelchik ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۸ کد ISBN کتاب: ۱۵۶۷۰۰۲۵۱X, 9781567002515 فرمت: PDF تعداد صفحه: ۹۱۴ انتشارات: Bhb Description About Book Handbook Of Hydraulic Resistance From Amazon No Description. درباره کتاب Handbook Of Hydraulic Resistance ترجمه شده از گوگل بدون توضیح….

دانلود کتاب Sprinkler Hydraulics, 3rd ed, 2019

نام کتاب: Sprinkler Hydraulics نویسنده: Harold Wass ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۰۰۲۵۹۴۶, ۳۰۳۰۰۲۵۹۴۲ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۲۸ انتشارات: Springer Description About Book Sprinkler Hydraulics From Amazon No Description. درباره کتاب Sprinkler Hydraulics ترجمه شده از گوگل بدون توضیح. دانلود کتاب برای کاربران ایرانی – حجم:…

دانلود کتاب Hydraulic Fracturing – Fundamentals And Advancements, 2020

نام کتاب: Hydraulic Fracturing – Fundamentals And Advancements نویسنده: Miskimins Jennifer ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۶۱۳۹۹۷۱۹۲ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۷۹۸ انتشارات: Society Of Petroleum Engineers Description About Book Hydraulic Fracturing – Fundamentals And Advancements From Amazon With an author team of 26 subject-matter experts representing…

Hamill L., Bridge Hydraulics, 1999

نام کتاب: Bridge Hydraulics نویسنده: Les Hamill ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۹ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۰۱ کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press   دانلود کتاب – حجم: ۵٫۳۰ مگابایت  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید. در صورت خراب بودن لینک کتاب، در قسمت نظرات همین مطلب گزارش دهید.

دانلود کتاب Fluid Mechanics And Hydraulic Machines – Problems And Solutions, 2011

نام کتاب: Fluid Mechanics And Hydraulic Machines – Problems And Solutions نویسنده: K. Subramanya ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۰۷۰۶۹۹۸۰۹, ۰۰۷۰۶۹۹۸۰۱ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۴۷ انتشارات: Tata Mcgraw Hill Description About Book Fluid Mechanics And Hydraulic Machines – Problems And Solutions From Amazon This book is…

دانلود کتاب Fluid Power Circuits And Controls – Fundamentals And Applications, 2001

نام کتاب: Fluid Power Circuits And Controls – Fundamentals And Applications نویسنده: John S. Cundiff ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۱ کد ISBN کتاب: ۰۸۴۹۳۰۹۲۴۷, ۹۷۸۰۸۴۹۳۰۹۲۴۳ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۵۶ انتشارات: Crc Press Description About Book Fluid Power Circuits And Controls – Fundamentals And Applications From Amazon Engineers not only…

دانلود کتاب Fluid Power Engineering, 2009

نام کتاب: Fluid Power Engineering نویسنده: M Galal Rabie ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۰۷۱۶۲۶۰۶۴, ۰۰۷۱۶۲۶۰۶۹, ۰۰۷۱۷۳۸۱۰X, 9780071738101 فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۴۳ انتشارات: Mcgraw-Hill Description About Book Fluid Power Engineering From Amazon Design, operate, and maintain fluid and pneumatic power equipment using the expert information contained…

Fluid Power - Theory and Applications, 3rd ed, 1989

دانلود کتاب Fluid Power – Theory And Applications, 1989

نام کتاب: Fluid Power – Theory And Applications نویسنده: James A. Sullivan ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۸۹ کد ISBN کتاب: ۰۱۳۳۲۳۰۸۰۵, ۹۷۸۰۱۳۳۲۳۰۸۰۲ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۲۸ انتشارات: Reston Pub Co Description About Book Fluid Power – Theory And Applications From Amazon This book provides a basic, practical introduction to…

T. W. Strum ,Open Channel Hydraulics, 2001

T. W. Strum ,Open Channel Hydraulics, 2001

لینک ها به روز رسانی شدند. نام کتاب: Open Channel Hydraulics نویسنده: Terry W. Sturm ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۱ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۰۱ کیفیت کتاب: اسکن متوسط انتشارات: McGraw-Hill   دانلود کتاب – حجم: ۱۲٫۱ مگابایت  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید. در صورت خراب بودن لینک…

Handbook Of Hydraulic Fracturing, 2016

دانلود کتاب Handbook Of Hydraulic Fracturing, 2016

نام کتاب: Handbook Of Hydraulic Fracturing نویسنده: James G. Speight ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۶ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۱۸۶۷۲۹۹۰, ۱۱۱۸۶۷۲۹۹۲, ۹۷۸۱۱۱۸۶۷۳۰۴۱, ۱۱۱۸۶۷۳۰۴۲, ۹۷۸۱۱۱۹۲۲۵۰۹۶, ۱۱۱۹۲۲۵۰۹۴, ۹۷۸۱۱۱۹۲۲۵۱۰۲, ۱۱۱۹۲۲۵۱۰۸ فرمت: PDF تعداد صفحه: انتشارات: John Wiley & Sons Description About Book Handbook Of Hydraulic Fracturing From Amazon Presents an up-to-date description of current…