دانلود کتاب Concrete, Timber, And Metals – The Nature And Behaviour Of Structural Materials, 1979

نام کتاب: Concrete, Timber, And Metals – The Nature And Behaviour Of Structural Materials نویسنده: J. M. Illston و J. M. Dinwoodie و A. A. Smith ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۷۹ کد ISBN کتاب: ۰۴۴۲۳۰۱۴۵۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۶۳ حجم کتاب: ۳۶ مگابایت کیفیت کتاب: Scan – OCR انتشارات:…

دانلود کتاب Structural Analysis Fundamentals, 2021

نام کتاب: Structural Analysis Fundamentals نویسنده: Ramez Gayed و Amin Ghali ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۰۳۶۷۲۵۲۶۲۷, ۹۷۸۰۳۶۷۲۵۲۶۲۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۸۰ حجم کتاب: ۱۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Structural Analysis Fundamentals From Amazon Structural Analysis Fundamentals presents fundamental procedures…

دانلود کتاب Design Of Integrally-Attached Timber Plate Structures, 2021

نام کتاب: Design Of Integrally-Attached Timber Plate Structures نویسنده: Yves Weinand و Aryan Rezaei Rad و Petras Vestartas ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۳۶۷۶۸۹۳۸۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۰۸ حجم کتاب: ۲۷٫۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge Description About Book Design Of Integrally-Attached Timber Plate Structures…

دانلود کتاب Foundations Of Vibroacoustics, 2018

نام کتاب: Foundations Of Vibroacoustics نویسنده: Hansen Colin H ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۳۵۱۶۰۰۲۷۹, ۹۷۸۱۱۳۸۰۹۳۸۱۲, ۹۷۸۱۳۱۵۱۰۵۱۵۴, ۱۳۱۵۱۰۵۱۵۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۷۷ حجم کتاب: ۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Taylor & Francis Description About Book Foundations Of Vibroacoustics From Amazon “This text provides the foundation…

دانلود کتاب Monitoring Building Structures, 1998

نام کتاب: Monitoring Building Structures نویسنده: J.F.A. Moore ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۸ کد ISBN کتاب: ۰۲۱۶۹۳۱۴۱X, 9780216931411, 0203168860, 9780203168868, 9780203285046, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۶۸ حجم کتاب: ۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge Description About Book Monitoring Building Structures From Amazon There is an increasing number of buildings…

دانلود کتاب Vibration Engineering For A Sustainable Future Active And Passive Noise And Vibration Control, Vol. 1, 2021

نام کتاب: Vibration Engineering For A Sustainable Future Active And Passive Noise And Vibration Control, Vol. 1 نویسنده: Jinchen Ji و Benjamin Halkon و Terry Brown و Sebastian Oberst ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۰۴۷۶۱۷۵, ۹۷۸۳۰۳۰۴۷۶۱۸۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۶۵ حجم کتاب: ۱۷ مگابایت کیفیت کتاب:…

دانلود کتاب Vibration Engineering For A Sustainable Future – Experiments, Materials And Signal Processing. Vol. 2, 2021

نام کتاب: Vibration Engineering For A Sustainable Future – Experiments, Materials And Signal Processing. Vol. 2 نویسنده: و Jinchen Ji و Benjamin Halkon و Sebastian Oberst و Terry Brown ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۰۴۸۱۵۳۷, ۳۰۳۰۴۸۱۵۳۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۰۸ حجم کتاب: ۲۱ مگابایت کیفیت کتاب:…

دانلود کتاب Sandwich Structures – Theory And Responses, 2021

نام کتاب: Sandwich Structures – Theory And Responses نویسنده: Terry John Hause ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۳۰۳۰۷۱۸۹۴۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۷۶ حجم کتاب: ۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Description About Book Sandwich Structures – Theory And Responses From Amazon This book provides a…

دانلود کتاب Bridge Engineering, 2nd ed, 2008

نام کتاب: Bridge Engineering نویسنده: S. Ponnuswamy ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۰۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۰۷۰۶۵۶۹۵۶, ۰۰۷۰۶۵۶۹۵۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۷۷۳ حجم کتاب: ۱۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Tata Mcgraw-Hill Description About Book Bridge Engineering From Amazon No Description. درباره کتاب Bridge Engineering ترجمه شده از گوگل بدون…

دانلود کتاب The Open Timber Construction System Architectural Design,

نام کتاب: The Open Timber Construction System Architectural Design نویسنده: Mikko Viljakainen ویرایش: ۱ سال انتشار: کد ISBN کتاب: ۹۵۲۱۵۰۱۸۴۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۱۶ حجم کتاب: ۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Description About Book The Open Timber Construction System Architectural Design From Amazon No Description. درباره کتاب The…