دانلود کتاب A Guide To Practical Health Promotion, 2012

نام کتاب: A Guide To Practical Health Promotion

نویسنده: Mary Gottwald و Jane Goodman-Brown

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۲

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۳۳۵۲۴۴۵۹۱, ۰۳۳۵۲۴۴۵۹۹, ۹۷۸۰۳۳۵۲۴۴۶۰۷, ۰۳۳۵۲۴۴۶۰۲

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۲۶

انتشارات: Mcgraw-Hill Open University Press

Description About Book A Guide To Practical Health Promotion From Amazon


<"This book should become a key textbook of choice for a wide range of health care professionals and students. It encourages autonomous learning and helps develop critical analytical skills ... Each chapter follows a logical progression using key objectives which relate to a range of activities and up to date evidenced based sources of information. The range of depth and breadth of material is contemporary and as such should meet the academic, managerial and clinical background of the reader." Helen Matthews, Senior Lecturer in Health and Community Care, University of West London, UK "This text represents a useful, well-pitched contribution .... The book is densely packed but skilfully written to feel comfortable for the reader; challenging in places but never to the extent to discourage engagement." Jane Thomas, Acting Head of College of Human and Health Sciences, Swansea University, UK Do you have difficulties deciding which health promotion activities facilitate behavioural change? This accessible book focuses on the practical activity of health promotion and shows students and practitioners how to actually apply health promotion in practice. The book uses case scenarios to explore how health promotion activities can empower individuals to make decisions that change their health related behaviour. This book explores the role of health promotion and explores a number of practical approaches, such as developing client's self-awareness and skills, working with groups and communities and social marketing and the mass media. The book includes: Learning outcomes, think points and implications for practice, giving readers guidance on engaging with health promotion Multi-setting case studies including schools, prisons and the local community Activities to develop self-awareness, self-esteem, assertiveness, empowerment, communication and life skills A Guide to Practical Health Promotion is suitable for allied health professionals, nurses and students involved in health promotion practice and will help you to build confidence in your health promotion skills.

درباره کتاب A Guide To Practical Health Promotion ترجمه شده از گوگل


< "این کتاب باید تبدیل به یک کتاب درسی کلیدی انتخابی طیف گسترده ای از متخصصین مراقبت های بهداشتی و دانش آموزان را تشویق می کند یادگیری مستقل و توسعه مهارت های تحلیلی انتقادی کمک می کند تا ... هر فصل به دنبال یک پیشرفت منطقی با استفاده از اهداف کلیدی که مربوط به طیف وسیعی از فعالیت ها و به روز مشهود منابع اطلاعات است. طیف وسیعی از عمق و وسعت مواد معاصر و به عنوان مثل باید سابقه علمی، مدیریتی و بالینی از خواننده دیدار خواهد کرد. " هلن ماتیوز، سخنران ارشد در بهداشت و مراقبت جامعه، دانشگاه غرب لندن، انگلستان "این متن نشان دهنده یک مفید، سهم خوبی تن به تن .... این کتاب پر بسته بندی شده اما ماهرانه نوشته شده احساس راحتی برای خواننده؛ به چالش کشیدن در مکان های اما هرگز به اندازه برای تضعیف تعامل" جین توماس، سرپرست دانشکده علوم انسانی و بهداشت، دانشگاه سوانزی، بریتانیا آیا شما مشکلات تصمیم گیری است که فعالیت های ارتقای سالمت تسهیل تغییر رفتاری؟ این کتاب در دسترس بر روی فعالیت عملی دانش آموزان ارتقاء سلامت و نشان می دهد و پزشکان چگونه در واقع اعمال ارتقاء سلامت در عمل، تمرکز دارد. این کتاب با استفاده از حالات صورت برای کشف چگونگی فعالیت های ارتقای سالمت می تواند افراد را توانمند به تصمیم گیری که رفتار مربوط به سلامت خود را تغییر دهید. این کتاب به بررسی نقش بهداشت و ارتقاء سلامت به بررسی تعدادی از روش های عملی، مانند توسعه مشتری خود آگاهی و مهارت ها، کار با گروه ها و جوامع و بازاریابی اجتماعی و رسانه های جمعی است. این کتاب شامل: نتایج یادگیری، فکر می کنم نقطه و مفاهیم برای عمل، به خوانندگان راهنمایی در درگیر شدن با ارتقاء سلامت چند راه مطالعات موردی از جمله مدارس، زندان ها و جامعه محلی فعالیت به توسعه مهارت های خود آگاهی، اعتماد به نفس، ابراز وجود، توانمندسازی، ارتباط و زندگی راهنمای ارتقای سلامت عملی مناسب برای حرفه ای ها متحد سلامت، پرستاران و دانشجویان درگیر در عمل ارتقاء سلامت است و به شما کمک خواهد کرد برای ساخت اعتماد به نفس در مهارت های ارتقای سالمت خود را.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *