دانلود کتاب Advanced Thermal Stress Analysis of Smart Materials and Structures, 2019

نام کتاب: Advanced Thermal Stress Analysis of Smart Materials and Structures

نویسنده: Zengtao Chen و Abdolhamid Akbarzadeh

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۹

کد ISBN کتاب:

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۰۴

انتشارات: Springer

Description About Book Advanced Thermal Stress Analysis of Smart Materials and Structures From Amazon


This is the first single volume monograph that systematically summarizes the recent progress in using non-Fourier heat conduction theories to deal with the multiphysical behaviour of smart materials and structures.

The book contains six chapters and starts with a brief introduction to Fourier and non-Fourier heat conduction theories. Non-Fourier heat conduction theories include Cattaneo-Vernotte, dual-phase-lag (DPL), three-phase-lag (TPL), fractional phase-lag, and nonlocal phase-lag heat theories. Then, the fundamentals of thermal wave characteristics are introduced through reviewing the methods for solving non-Fourier heat conduction theories and by presenting transient heat transport in representative homogeneous and advanced heterogeneous materials. The book provides the fundamentals of smart materials and structures, including the background, application, and governing equations. In particular, functionally-graded smart structures made of piezoelectric, piezomagnetic, and magnetoelectroelastic materials are introduced as they represent the recent development in the industry.

A series of uncoupled thermal stress analyses on one-dimensional structures are also included. The volume ends with coupled thermal stress analyses of one-dimensional homogenous and heterogeneous smart piezoelectric structures considering different coupled thermopiezoelectric theories. Last but not least, fracture behavior of smart structures under thermal disturbance is investigated and the authors propose directions for future research on the topic of multiphysical analysis of smart materials.

درباره کتاب Advanced Thermal Stress Analysis of Smart Materials and Structures ترجمه شده از گوگل


این نخستین تک نگاری با حجم مجزا است که بطور سیستماتیک پیشرفت اخیر در استفاده از تئوری های انتقال حرارت غیر فوریه را برای مقابله با رفتار چندتایی مواد و ساختارهای هوشمند خلاصه می کند.

این کتاب شامل شش فصل است و با مختصری از تئوری های انتقال حرارت فوریه و غیر فوریه آغاز می شود. نظریه های انتقال گرما غیر فوریه شامل تئوری های گرما Cattaneo-Vernotte ، تأخیر دو فاز (DPL) ، سه فاز تاخیر (TPL) ، کسری فاز کسری و نظریه گرما فاز تاخیر غیرمستقیم است. سپس اصول خصوصیات موج حرارتی از طریق بررسی روشهای حل نظریه های انتقال حرارت غیر فوریه و با ارائه حمل و نقل گرمای گذرا در مواد ناهمگن همگن و پیشرفته ارائه می شود. این کتاب اصول اولیه مواد و ساختارهای هوشمند ، از جمله پیشینه ، کاربرد و معادلات حاکم را ارائه می دهد. به طور خاص ، سازه های هوشمند با کارایی درجه بندی شده از مواد پیزوالکتریک ، پیزومغناطیسی و مغناطیسی الکتریک ساخته شده اند که نشان دهنده پیشرفت اخیر در صنعت است.

مجموعه ای از تجزیه و تحلیل استرس حرارتی غیرقابل استفاده در ساختارهای یک بعدی نیز گنجانده شده است. حجم با تجزیه و تحلیل تنش گرمایی همراه از ساختارهای پیزو الکتریک هوشمند یک بعدی یکنواخت و ناهمگن با توجه به تئوری های مختلف حرارتی همراه است. آخر ، رفتار شکستگی سازه های هوشمند در معرض اختلال حرارتی مورد بررسی قرار گرفته و نویسندهراهنمایی هایی را برای تحقیقات بعدی در مورد موضوع تجزیه و تحلیل چندرسانه ای مواد هوشمند پیشنهاد می کنند.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *