دانلود کتاب The Architectural Imagination At The Digital Turn, 2022

نام کتاب: The Architectural Imagination At The Digital Turn

نویسنده: Nathalie Bredella

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۲۲

کد ISBN کتاب: ۱۰۳۲۰۳۸۸۴۵, ۹۷۸۱۰۳۲۰۳۸۸۴۱,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۱۶

حجم کتاب: ۴۵ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Routledge

Description About Book The Architectural Imagination At The Digital Turn From Amazon


The Architectural Imagination at the Digital Turn asks what it means to speak of a “digital turn” in architecture. It examines how architects at the time engaged with the digital and imagined future modes of practice, and looks at the technological, conceptual, and economic phenomena behind this engagement. It argues that the adoption of digital technology in architecture was far from linear but depended on complex factors, from the operative logic of the technology itself to the context in which it was used and the people who interacted with it.

Creating a mosaic-like account, the book presents debates, projects, and publications that changed how architecture was visualized, fabricated, and experienced using digital technology. Spanning the university, cultural institutes, ecologies, architectural bodies, fabrication, and the city, it re-evaluates familiar narratives that emphasized formal explorations; instead, the book aims to complicate the “myth” of the digital by presenting a nuanced analysis of the material and social context behind each case study. During the 1990s, architects repurposed software and technological concepts from other disciplines and tested them in a design environment. Some architects were fascinated by its effects, others were more critical.

Through its discussion on case studies, places, and themes that fundamentally influenced discourse formation in the era, this book offers scholars, researchers and students fresh insights into how architecture can engage with the digital realm today.

درباره کتاب The Architectural Imagination At The Digital Turn ترجمه شده از گوگل


The Architectural Imagination at the Digital Turn می پرسد صحبت از یک چرخش دیجیتالی در معماری به چه معناست. این بررسی می‌کند که معماران در آن زمان چگونه با شیوه‌های دیجیتالی و تصوری آتی درگیر شدند و به پدیده‌های تکنولوژیکی، مفهومی و اقتصادی پشت این تعامل می‌نگرند. این استدلال می کند که پذیرش فناوری دیجیتال در معماری به دور از خطی بود، اما به عوامل پیچیده بستگی داشت، از منطق عملیاتی خود فناوری گرفته تا زمینه ای که در آن استفاده شد و افرادی که با آن در تعامل بودند.

این کتاب با ایجاد یک حساب موزاییک مانند، بحث‌ها، پروژه‌ها و انتشاراتی را ارائه می‌کند که نحوه تجسم، ساخت و تجربه معماری با استفاده از فناوری دیجیتال را تغییر داد. دانشگاه، مؤسسات فرهنگی، بوم‌شناسی، بدنه‌های معماری، ساخت و ساز و شهر را در بر می‌گیرد، روایت‌های آشنا را که بر کاوش‌های رسمی تأکید می‌کردند، دوباره ارزیابی می‌کند. در عوض، این کتاب با ارائه یک تحلیل ظریف از زمینه مادی و اجتماعی در پشت هر مطالعه موردی، قصد دارد “اسطوره” دیجیتال را پیچیده کند. در طول دهه ۱۹۹۰، معماران نرم افزارها و مفاهیم تکنولوژیکی سایر رشته ها را تغییر کاربری دادند و آنها را در یک محیط طراحی آزمایش کردند. برخی از معماران مجذوب جلوه‌های آن بودند، برخی دیگر منتقدتر بودند.

این کتاب از طریق بحث در مورد مطالعات موردی، مکان‌ها و مضامینی که اساساً بر شکل‌گیری گفتمان در آن دوره تأثیر گذاشته‌اند، به محققان، محققان و دانشجویان بینش‌های تازه‌ای در مورد چگونگی تعامل معماری با قلمرو دیجیتال امروز ارائه می‌دهد.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله