دانلود کتاب The Art Of Using Paper Space In Autocad – All Secrets Of Using Layout Tab And Paper Space In Autocad 2010-2020, 12 Nov 2019

نام کتاب: The Art Of Using Paper Space In Autocad – All Secrets Of Using Layout Tab And Paper Space In Autocad 2010-2020

نویسنده: Cad Magic

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۱۲ Nov 2019

کد ISBN کتاب: ۱۷۰۹۶۶۸۱۰۵, ۹۷۸۱۷۰۹۶۶۸۱۰۴,

فرمت: EPUB

تعداد صفحه: ۲۴۵

حجم کتاب: ۸ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Independently Published

Description About Book The Art Of Using Paper Space In Autocad – All Secrets Of Using Layout Tab And Paper Space In Autocad 2010-2020 From Amazon


Dear Friends, Students, and my beloved Colleagues,

• Are you presenting drawings in Model Space, creating lots of Dimension Styles, lots of Text Styles for a drawing file and managing them complexly?
• Are you making drawings with many scale drawings in Model Space and find it too troublesome and hard?
• Dim strokes and text of the drawing after printing shown asynchronously, the same style but big to small, unsightly?
• Your drawings printed incorrectly?
• You are using the Annotative for many scale drawings, but dimensions, texts, Attribute Blocks keep jumping to scale ratio whenever changing the Annotation Scale.
• Every time you want to review a drawing in a file, you have to open the whole drawing file, so heavy that then you have to find it in the whole drawing takes a lot of time?
• You are only familiar with printing in Model Space, each time printing a set of documents is a very boring job, it takes much time to open each drawing file, scan each frame to print order for each drawing?

Please do not worry anymore!

With “The Art Of Using Paper Space In AutoCAD – All Secrets Of Using Layout Tab and Paper Space In AutoCAD 2010-2020”, you will be revealed:
• A step-by-step process working with Model Space to develop all AutoCAD drawings in the direction of managing and printing on Paper Space.
• Working with multi-scale drawings easily, quickly and accurately using only a single Dimstyle.
• A complete combination of 6 tools to manage and master Annotative completely. You never have to worry about scaling every time you change the Annotation Scale. You can even convert an entire Annotative object from the old one to the new one easily.
• The step-by-step process of how to work with Layout Tab optimally and systematically
• How to combine Layout Tab, Annotative, Publish and Sheet Set, manage the entire FULL drawing file only through a single file.
• How to do that with just two mouse clicks, hundreds of drawings print out the synchronized fence, right scale drawing.
• And much, much more!

Would you like to know more?

You will have complete confidence in using Paper Space. One of the best AutoCAD software training books is right before your eyes.

With all the love and passion I have for this book. I regret it if you don’t own it today.

With these strategies in The Art Of Using Paper Space In AutoCAD – All Secrets Of Using Layout Tab and Paper Space In AutoCAD 2010-2020, I have helped hundreds of my students and colleagues take AutoCAD software to the next level completely high.

درباره کتاب The Art Of Using Paper Space In Autocad – All Secrets Of Using Layout Tab And Paper Space In Autocad 2010-2020 ترجمه شده از گوگل


دوستان عزیز ، دانشجویان و همکاران عزیز ،

• آیا نقاشی هایی را در Model Model ارائه می دهید ، بسیاری از سبک های ابعادی ، بسیاری از سبک های متن را برای یک فایل طراحی ایجاد کرده و آنها را به صورت پیچیده مدیریت می کنید؟
• آیا نقشه های زیادی را با مقیاس بزرگ در Model Model می کشید و آن را بسیار مشکل زا و سخت می دانید؟
• ضربات کم نور و متن نقاشی پس از چاپ به صورت غیر همزمان نشان داده می شود ، به همان سبک اما بزرگ تا کوچک ، ناخوشایند؟
• نقشه های شما به اشتباه چاپ شده است؟
• شما از حاشیه نویسی برای بسیاری از نقشه های مقیاس استفاده می کنید ، اما ابعاد ، متون ، بلوک های ویژگی هر زمان که مقیاس حاشیه نویسی را تغییر می دهید به نسبت مقیاس می روند.
• هر بار که می خواهید نقاشی را در یک فایل مرور کنید ، باید کل فایل نقاشی را باز کنید ، آنقدر سنگین که پس از آن باید آن را در کل نقاشی پیدا کنید زمان زیادی طول می کشد؟
• شما فقط با چاپ در Model Space آشنایی دارید ، هر بار که چاپ مجموعه ای از اسناد یک کار بسیار خسته کننده است ، باز کردن هر فایل نقاشی ، اسکن هر قاب برای چاپ سفارش برای هر نقاشی زمان زیادی می برد؟

لطفا دیگر نگران نباشید!

با “هنر استفاده از فضای کاغذ در اتوکد – همه اسرار استفاده از برگه چیدمان و فضای کاغذ در اتوکد ۲۰۱۰-۲۰۲۰” ، فاش می شوید:
• یک فرآیند گام به گام با Model Space برای توسعه همه نقشه های اتوکد در جهت مدیریت و چاپ روی Paper Space.
• کار با نقشه های چند مقیاس به راحتی ، سریع و دقیق تنها با استفاده از یک Dimstyle واحد.
• ترکیبی کامل از ۶ ابزار برای مدیریت و تسلط کامل بر Annotative. هر زمان که مقیاس حاشیه نویسی را تغییر می دهید ، لازم نیست نگران مقیاس بندی باشید. شما حتی می توانید یک شیء حاشیه ای کامل را از یک مورد قدیمی به جدید تبدیل کنید.
• فرآیند گام به گام نحوه کار بهینه و سیستماتیک با Tab Layout
• چگونه می توان تب Layout ، Annotative ، Publish و Sheet Set را ترکیب کرد ، کل فایل رسم FULL را فقط از طریق یک فایل واحد مدیریت کرد.
• چگونه می توان این کار را تنها با دو کلیک ماوس انجام داد ، صدها نقاشی حصار هماهنگ شده را ترسیم می کنند ، نقاشی در مقیاس مناسب.
• و خیلی ، خیلی بیشتر!

دوست دارید بیشتر بدانید؟

در استفاده از Paper Space اطمینان کامل خواهید داشت. یکی از بهترین کتابهای آموزشی نرم افزار اتوکد درست جلوی چشم شما قرار دارد.

با تمام عشق و علاقه ای که به این کتاب دارم. اگر امروز مالک آن نیستید پشیمانم.

با استفاده از این استراتژی ها در هنر استفاده از فضای کاغذ در اتوکد – همه اسرار استفاده از برگه چیدمان و فضای کاغذ در اتوکد ۲۰۱۰-۲۰۲۰ ، من به صدها نفر از دانش آموزان و همکارانم کمک کرده ام تا نرم افزار اتوکد را به سطح کامل برسانند.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله