دانلود کتاب ASHRAE Greenguide – The Design, Construction, And Operation Of Sustainable Buildings, 3rd ed, 2010

نام کتاب: ASHRAE Greenguide – The Design, Construction, And Operation Of Sustainable Buildings

نویسنده: ASHRAE

ویرایش: ۳

سال انتشار: ۲۰۱۰

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۶۱۳۴۴۶۸۶۷, ۹۷۸۳۰۳۷۸۵۰۸۹۳, ۹۷۸۱۹۳۳۷۴۲۸۵۴

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۴۸۶

انتشارات: American Society Of Heating, Refrigerating And Air-Conditioning Engineers, Inc.

Description About Book ASHRAE Greenguide – The Design, Construction, And Operation Of Sustainable Buildings From Amazon


Using an integrated, building systems perspective, this book provides the need-to-know information on what to do, where to turn, what to suggest, and how to interact with other members of the design team in a productive way. Information is provided on each stage of the building process, from planning to operation and maintenance of a facility, with emphasis on teamwork and close coordination among interested parties. This Third ویرایشis an easy-to-use reference with information on almost any subject that should be considered in green-building design. The GreenTips found throughout this edition highlight techniques, processes, measures, or special systems in a concise, often bulleted, format. Also, information is provided in dual units, Inch-Pound (I-P) and International System (SI), so that the content is easily applicable worldwide. References and resources mentioned are listed at the end of each chapter for easy access.
Content:
Front Matter
GreenTips
۱۴۹; Preface
۱۴۹; Table of Contents
۱۴۹;Section 1. Basics 1. Green/Sustainable High-Performance Design
۲٫ Background and Fundamentals
۱۴۹;Section 2. The Design Process 3. Project Strategies
۴٫ The Design Process – Early Stages
۵٫ Architectural Design and Planning Impacts
۶٫ Commissioning
۷٫ Green Rating Systems, Standards, and other Guidance
۸٫ Conceptual Engineering Design – Load Determination
۹٫ Indoor Environmental کیفیت کتاب
۱۰٫ Energy Distribution Systems
۱۱٫ Energy Conversion Systems
۱۲٫ Energy/Water Sources
۱۳٫ Lighting Systems
۱۴٫ Water Efficiency
۱۵٫ Building Automation Systems
۱۶٫ Completing Design and Documentation for Construction
۱۴۹;Section 3. Postdesign – Construction and beyond 17. Construction
۱۸٫ Operation/Maintenance/Performance Evaluation
۱۴۹; References and Resources
۱۴۹; Terms, Definitions, and Acronyms
Index

درباره کتاب ASHRAE Greenguide – The Design, Construction, And Operation Of Sustainable Buildings ترجمه شده از گوگل


با استفاده از یکپارچه، ساخت سیستم های چشم انداز، این کتاب اطلاعات نیاز به دانش در مورد آنچه انجام، که در آن به نوبه خود، چه نشان می دهد، و چگونه به تعامل با دیگر اعضای تیم طراحی در راه سازنده فراهم می کند. اطلاعات بر روی هر مرحله از فرایند ساخت و ساز با تاکید بر کار گروهی و هماهنگی نزدیک میان اشخاص علاقه مند ارائه شده، از برنامه ریزی برای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات،. این نسخه سوم AN-برای استفاده آسان مرجع با اطلاعات در تقریبا در هر موضوع است که باید در طراحی ساختمان سبز در نظر گرفته است. GreenTips در سراسر این نسخه تکنیک ها، فرآیندها، اقدامات، و یا سیستم های خاص در مختصر، اغلب گلوله، فرمتبرجسته. همچنین، اطلاعات در واحد دوگانه ارائه، اینچ پوند (I-P) و سیستم بین المللی (SI)، به طوری که محتوای است که به راحتی در سراسر جهان قابل اجرا است. مراجع و منابع یاد شده نیز در پایان هر فصل برای دسترسی آسان ذکر شده است.
محتوا:
پیش گفتار
GreenTips
۱۴۹؛ مقدمه
۱۴۹؛ فهرست مطالب
۱۴۹؛ بخش ۱٫ مبانی ۱٫ سبز / پایدار با عملکرد بالا طراحی
۲٫ سابقه و اصول
۱۴۹؛ بخش ۲٫ طراحی فرایند ۳٫ استراتژی پروژه
۴٫ طراحی فرایند – مراحل اولیه
۵٫ معماری طراحی و برنامه ریزی اثرات
۶٫ راه اندازی
۷٫ سبز رتبه بندی سیستم، استاندارد، و ارشاد دیگر
۸٫ طراحی مفهومی مهندسی – تعیین بار
۹٫ کیفیت کتابمحیط داخلی
۱۰٫ سیستم های توزیع قدرت
۱۱٫ تبدیل انرژی سیستم
۱۲٫ انرژی منابع / آب
۱۳٫ سیستم های روشنایی
بهره وری ۱۴٫ آب
۱۵٫ سیستم های اتوماسیون ساختمان
۱۶٫ تکمیل طراحی و مستند سازی برای ساخت و ساز
۱۴۹؛ بخش ۳٫ Postdesign – ساخت و ساز و فراتر از آن ۱۷٫ ساخت و ساز
۱۸٫ عملیات تعمیر و نگهداری / / ارزیابی عملکرد
۱۴۹؛ مراجع و منابع
۱۴۹؛ اصطلاحات، تعاریف، و علامت های اختصاری
فهرست مطالب

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *