دانلود کتاب Balkanization And Global Politics – Remaking Cities And Architecture, 2019

نام کتاب: Balkanization And Global Politics – Remaking Cities And Architecture

نویسنده: Nikolina Bobic

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۹

کد ISBN کتاب: ۱۱۳۸۰۶۱۸۳۲, ۹۷۸۱۱۳۸۰۶۱۸۳۵,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۲۸

حجم کتاب: ۱۶ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Routledge

Description About Book Balkanization And Global Politics – Remaking Cities And Architecture From Amazon


Balkanization (territorial fragmentation) is becoming a significant urban and geopolitical pursuit in contemporary times. Countries, cities and regions are ever increasingly voicing the desire for independence and balkanization from the nation or union they are a part of. This monograph generally maps the historical and theoretical emergence of balkanization, as well its more recent spread into fields as far ranging as law, medicine, data and security studies, sociology, architecture and the urban. The spatialization of balkanization is particularly addressed in terms of destruction and renewal through a detailed sociopolitical interrogation of architecture and the urban, including their changing symbolic, ideological and functional forms.

The spatial connections between balkanization, violent remaking (destruction and renewal) and global politics have predominantly been analyzed via the former Yugoslav context and the Balkans, however, spotlight has also been directed to the current political climate of the UK, Australia and the Anglo-Saxon geopolitics. The analysis helps in understanding broader emergent patterns of sociospatial polarization across various scales, and in respect to global geoeconomic and geopolitical restructuring. This is particularly important because drawing connections between balkanization, economics, law, media and technology is to gain an awareness of – and engagement with – the emerging implications of spatial remaking and global politics.

This monograph is a valuable resource and will be relevant to academics and students interested in spatial politics; including architecture, urbanism, geography, sociology, politics, international development, conflict, and cultural studies.

درباره کتاب Balkanization And Global Politics – Remaking Cities And Architecture ترجمه شده از گوگل


بالکانیزاسیون (تجزیه ارضی) در حال تبدیل شدن به یک پیگیری مهم شهری و ژئوپلیتیکی در دوران معاصر است. کشورها، شهرها و مناطق به طور فزاینده ای تمایل به استقلال و بالکانی شدن از ملت یا اتحادیه ای را که بخشی از آن هستند ابراز می کنند. این تک نگاری به طور کلی ظهور تاریخی و نظری بالکانیزاسیون و همچنین گسترش اخیر آن را در زمینه هایی از جمله حقوق، پزشکی، داده ها و مطالعات امنیتی، جامعه شناسی، معماری و شهرسازی ترسیم می کند. فضایی‌سازی بالکان‌سازی به‌ویژه از نظر تخریب و نوسازی از طریق بازجویی دقیق اجتماعی-سیاسی از معماری و شهر، از جمله شکل‌های نمادین، ایدئولوژیک و عملکردی در حال تغییر آنها، مورد توجه قرار می‌گیرد.

ارتباطات فضایی بین بالکانیزاسیون، بازسازی خشونت آمیز (تخریب و تجدید) و سیاست جهانی عمدتاً از طریق بافت یوگسلاوی سابق و بالکان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، با این حال، کانون توجه به فضای سیاسی فعلی بریتانیا، استرالیا و انگلیس نیز معطوف شده است. ژئوپلیتیک ساکسون این تجزیه و تحلیل به درک الگوهای نوظهور گسترده‌تر قطبش اجتماعی-فضایی در مقیاس‌های مختلف و با توجه به بازسازی ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک جهانی کمک می‌کند. این امر به ویژه مهم است زیرا ایجاد ارتباط بین بالکانیزاسیون، اقتصاد، قانون، رسانه و فناوری برای به دست آوردن آگاهی – و تعامل با – پیامدهای نوظهور بازسازی فضایی و سیاست جهانی است.

این تک نگاری منبع ارزشمندی است و برای دانشگاهیان و دانشجویان علاقه مند به سیاست فضایی مرتبط خواهد بود. از جمله معماری، شهرسازی، جغرافیا، جامعه شناسی، سیاست، توسعه بین المللی، درگیری و مطالعات فرهنگی.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله