دانلود کتاب Basic Industrial Biotechnology, 2012

نام کتاب: Basic Industrial Biotechnology

نویسنده: S. Ram Reddy و G. Narendra Babu و S. M. Reddy

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۲

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۸۱۲۲۴۳۴۰۴۰, ۸۱۲۲۴۳۴۰۴۵, ۹۷۸۸۱۲۲۴۳۴۸۹۷, ۸۱۲۲۴۳۴۸۹۴

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۴۷۰

انتشارات: New Age International

Description About Book Basic Industrial Biotechnology From Amazon


Industrial Biotechnology is an interdisciplinary subject involves microbiology, biochemistry, process technology and chemical technology. The topics need to be dealt in an interactive way in order to comprehend the complexities involved in the fermentative production of different products of commercial importance. The present book deals with the basics of bio-process and large scale production of microbial products of economic importance. An effort is made to provide complete information needed both for teachers and researchers. Some of the topics like bio-pesticides, bio-fertilizers, bio-sensors cultivation, cell and tissue culture of both plants as well as animals are also given in order to get holistic view of biotechnology. Brief account of intellectual property rights and patents is discussed for the benefit of budding bio-technologist. At the end of each chapter, review questions for self assessment and further readings are provided so as to satiate the curiosity of the reader.

درباره کتاب Basic Industrial Biotechnology ترجمه شده از گوگل


بیوتکنولوژی صنعتی است یک موضوع بین رشته ای شامل میکروب شناسی، بیوشیمی، تکنولوژی فرآیند و فن آوری شیمیایی. موضوعات نیاز به یک روش تعاملی به منظور فهم پیچیدگی های درگیر در تولید تخمیری از محصولات مختلف از اهمیت تجاری آن برخورد شود. کتاب حاضر می پردازد با اصول اولیه زیستی فرایند و تولید در مقیاس بزرگ از محصولات میکروبی از اهمیت اقتصادی است. تلاش شده است به ارائه اطلاعات کامل هر دو برای معلمان و محققان مورد نیاز است. برخی از موضوعات مانند زیستی آفت کش ها، کودهای زیستی، کشت زیستی حسگرها، کشت بافت و سلول از هر دو گیاه و همچنین حیوانات نیز به منظور رسیدن به دیدگاهی کلی نسبت به بیوتکنولوژی داده شده است. شرح مختصری از حقوق مالکیت فکری و ثبت اختراع است که به نفع از جوانه زدن زیستی تکنولوژیست بحث شده است. در پایان هر فصل، سوالات بررسی برای ارزیابی و قرائت بیشتر ارائه می شوند تا به سیر کردن حس کنجکاوی خواننده.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *