دانلود کتاب Behavioral Neuroscience, 8th ed, 2016

نام کتاب: Behavioral Neuroscience

نویسنده: S. Marc Breedlove و Neil V. Watson

ویرایش: ۸

سال انتشار: ۲۰۱۶

کد ISBN کتاب: ۱۶۰۵۳۵۴۱۸X, 9781605354187

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۶۴۴

انتشارات: Sinauer Associates Is An Imprint Of Oxford University Press

Description About Book Behavioral Neuroscience From Amazon


For 20 years, instructors have relied on the textbook Biological Psychology for a definitive and comprehensive survey of the neuroscience of behavior. Thanks to the explosion of work in the neurosciences, each of the seven editions has included more neural details than the one before. Thus the time has come to revise the title to reflect the evolution of both the book and the field: Behavioral Neuroscience.

Behavioral Neuroscience, Eighth Edition, provides undergraduates with a lively survey of the field. It offers a broad perspective, encompassing cutting edge neuroscience, lucid descriptions of behavior, evolutionary and developmental perspectives, and clinical applications of research. Despite this comprehensive range of material, the authors have striven in the latest revision to lay bare the neuroscience concepts underlying behavior with concision and clarity.

Special Features:

– Learning is supported by a best-in-class full-color art program, including hundreds of original illustrations that make it easy to understand structures, mechanisms, and processes in the brain. Many additional graphical elements have been reproduced from primary research sources, bringing the learner closer to the science behind the subject matter.

– Every chapter includes a special feature called “The Cutting Edge” that highlights an up-to-the-moment discovery or technical innovation, while illustrating the logic and methodology of experimentation and hypothesis testing

– Each chapter ends with a unique feature, the “Visual Summary,” a poster-like layout that provides a graphical review of the major topics of the chapter and directs students to the figures and online animations that reinforce each point.

– The text is supported by a rich array of internet-based resources.

– Over 500 new citations keep the text current and an excellent resource.

Thorough and reader-friendly, Behavioral Neuroscience, Eighth Edition, reveals the fascinating relationships between the brain and behavior.

Biological Psychology Newslink

This continuously updated site provides links to thousands of news stories in the field, all organized by both keyword and textbook chapter. The site is designed to help instructors keep up with the latest news in the field and find interesting topics for lectures or discussions and to provide students with an appreciation of the wide-ranging applications of the material they are studying in the course.

For Students

Companion Website

Each new copy of the textbook includes 180-day access to the Companion Website.

The Behavioral Neuroscience Companion Website contains a wide range of study and review resources to help students master the material presented in the textbook, as well as coverage of additional topics. For each chapter of the textbook, the site includes:

* Chapter Outlines that outline each chapter and link to relevant Study Questions
* Visual Summaries that link to all of the Activities and Videos, forming a complete review of each chapter
* Study Questions that help the student master the full range of material in each chapter
* Animations Videos that illustrate many of the complex, dynamic concepts and processes of biological psychology
* Activities that help the student review key structures and processes
* Online Quizzes (including both multiple-choice and essay questions) that test the student’s grasp of the material, with results stored in the online gradebook (instructor registration required)
* Flashcards activities that review and reinforce the many new terms introduced in each chapter
* “A Step Further,” offering advanced coverage of selected topics, allowing students to explore topics more deeply
* A Glossary that provides quick access to definitions of all the important terminology in the textbook

For Instructors

Instructor’s Resource Library
The Behavioral Neuroscience, Eighth Edition, Instructor’s Resource Library includes a variety of resources to aid you in the planning of your course, the development of your lectures, and the assessment of your students, including:

* Figures and Tables: All of the line-art illustrations, photographs, and tables from the textbook are provided as both high-resolution and low-resolution JPEGs, all optimized for use in presentation software (such as PowerPoint)

* PowerPoint Resources: Two different types of PowerPoint presentations are provided for each chapter of the textbook:
– All figures, photos, and tables
– A complete lecture presentation, including selected figures

* Videos: New for the eighth edition, a robust collection of video segments from the BBC and other sources bring to life may of the important concepts discussed in the textbook. Excellent as lecture-starters and discussion topics.
* Animations: These detailed animations help enliven lectures and illustrate dynamic processes.
* Instructor’s Manual and Test Bank in Word format (details below)
* Computerized Test Bank: The entire Test Bank is provided in Diploma format (software included) making it easy to quickly assemble exams using any combination of publisher-provided and custom questions. Includes the Companion Website quiz questions.

Instructor’s Manual (included in the Instructor’s Resource Library)
The Behavioral Neuroscience Instructor’s Manual and Test Bank includes useful resources for planning your course, lectures, and exams. For each chapter of the textbook, the IM includes the following:

* A Chapter Overview that gives a big-picture snapshot of what is covered in the chapter
* A complete Chapter Outline
* A set of Key Concepts that break the chapter down into its core elements
* Additional References for lecture/course development

Test Bank (included in the Instructor’s Resource Library)
A comprehensive set of questions is provided for each chapter, including multiple-choice, fill-in-the-blank, matching, essay, definition, and paragraph development questions that cover the full range of material in the chapter (Companion Website quiz questions included).

Online Quizzing
The Companion Website includes online quizzes that can be assigned by instructors or used as self-review exercises. For each chapter of the textbook, a set of multiple-choice questions and a set of essay questions are provided. Quizzes can be customized with any combination of the default questions and an instructor’s own questions, and can be assigned as desired. Results of the quizzes are stored in the online gradebook. (Instructors must register in order for their students to be able to take the quizzes.)

درباره کتاب Behavioral Neuroscience ترجمه شده از گوگل


برای ۲۰ سال، مدرسان در کتاب درسی روانشناسی بیولوژیکی برای بررسی جامع و صریح از علوم اعصاب رفتاری متکی بود. با تشکر از انفجار کار در علوم اعصاب، هر یک از نسخه های هفت شامل جزئیات عصبی تر از قبل. بنابراین زمان آن رسیده است به تجدید نظر در عنوان به منعکس کننده تکامل هر دو کتاب و میشه: علوم اعصاب رفتاری.

علوم اعصاب رفتاری، چاپ هشتم، فراهم می کند دانشجویان دوره کارشناسی با یک نظرسنجی پر جنب و جوش از میدان. این ارائه می دهد یک چشم انداز گسترده، شامل برش علوم اعصاب لبه، شرح شفاف از رفتار، دیدگاه تکاملی و رشد و نمو، و برنامه های کاربردی بالینی از پژوهش. با وجود این گستره ای از مواد، نویسندگان در آخرین نسخه تلاش به وضع لخت مفاهیم علوم اعصاب رفتار با ایجاز و وضوح اساسی.

ویژگی های خاص:

– آموزش توسط یک برنامه هنر بهترین در کلاس تمام رنگی پشتیبانی، از جمله صدها نفر از تصاویر اصلی که آن را آسان به درک سازه، مکانیزم، و فرآیندهای در مغز است. بسیاری از عناصر گرافیکی اضافی از منابع تحقیقات اولیه تکثیر شده است، آوردن یادگیرنده به علم نزدیک در پشت موضوع است.

– هر فصل شامل یک ویژگی های خاص به نام “لبه برش” که برجسته کشف تا به لحظه و یا نوآوری های فنی، در حالی که نشان دادن منطق و روش آزمایش و آزمون فرض

– هر پایان می رسد فصل با ویژگی های منحصر به فرد، “خلاصه ویژوال،” یک پوستر مانند طرح است که یک بررسی گرافیکی از موضوعات مهم از فصل فراهم می کند و هدایت دانش آموزان به آمار و ارقام و انیمیشن آنلاین است که تقویت هر نقطه.

– متن های یک آرایه غنی از منابع مبتنی بر اینترنت پشتیبانی می شود.

– بیش از ۵۰۰ نقلقولهای جدید حفظ فعلی متن و یک منبع عالی.

کامل و خواننده پسند، علوم اعصاب رفتاری، چاپ هشتم، نشان می دهد روابط شگفت انگیز بین مغز و رفتار است.

روانشناسی زیستی Newslink

این سایت طور مداوم به روز لینک به هزاران نفر از اخبار در این زمینه، همه توسط هر دو کلمه کلیدی و فصل کتاب درسی سازمان یافته فراهم می کند. این سایت طراحی شده است برای مربیان کمک نگه دارید تا با آخرین اخبار در این زمینه و پیدا کردن موضوع جالب برای سخنرانی ها و یا بحث و به دانش آموزان با قدردانی از برنامه های کاربردی گسترده از مواد آنها در این دوره مطالعه.

برای دانش آموزان

همنشین وب سایت

هر نسخه جدید از کتاب درسی شامل دسترسی ۱۸۰ روز به همنشین وب سایت.

همنشین وب سایت علوم اعصاب رفتاری شامل طیف گسترده ای از مطالعه و بررسی منابع برای کمک به دانشجویان کارشناسی ارشد مواد ارائه شده در کتاب درسی، و همچنین محتواهای اضافی. برای هر فصل از کتاب درسی، این سایت شامل:

* فصل تشریح که طرح کلی هر فصل و لینک به مطالعه سوالات مربوطه
* خلاصه ویژوال که به تمام فعالیت ها و فیلم ها، تشکیل یک بررسی کامل از هر فصل
* مطالعه سوالات که به کمک استاد دانشجویی طیف گسترده ای از مواد در هر فصل
* انیمیشن ها فیلم ها که نشان بسیاری از از این مجموعه، مفاهیم و فرایندهای روانشناسی زیستی پویا
* فعالیت هایی که به کمک بررسی دانشجوی ساختارها و فرآیندهای کلیدی
* آنلاین سرگرمی (از جمله هر دو چند گزینه ای و مقاله سوال) است که آزمون درک دانش آموز از مواد، با نتایج ذخیره شده در GradeBook را آنلاین (ثبت نام مربی مورد نیاز است)
* فعالیت مرتبا که بررسی و تقویت بسیاری از شرایط جدید معرفی شده در هر فصل
* “یک گام بیشتر،” ارائه پوشش پیشرفته از موضوعات انتخاب شده، اجازه می دهد دانش آموزان برای کشف موضوعات عمیق تر
* واژه نامه که دسترسی سریع به تعاریف از همه مهم اصطلاحات در کتاب درسی فراهم می کند

برای مدرسان

منابع کتابخانه مربی
رفتاری علوم اعصاب، چاپ هشتم، منابع کتابخانه مربی شامل انواع منابع به شما کمک در برنامه ریزی از دوره خود را، توسعه از سخنرانی خود را، و ارزیابی دانش آموزان خود را، از جمله:

* اشکال و جداول: همه از تصاویر خط هنر، عکس، و جداول از کتاب درسی به عنوان هر دو با وضوح بالا و با کیفیت پایین عکس JPEG ارائه شده، همه برای استفاده در نرم افزار ارائه (مانند پاورپوینت) بهینه سازی شده

* پاورپوینت منابع: دو نوع مختلف از ارائه پاورپوینت برای هر فصل از کتاب درسی ارائه شده:
– تمام ارقام، عکس ها، و جداول
– ارائه سخنرانی کامل، از جمله چهره های انتخاب شده

* فیلم: جدید برای چاپ هشتم، مجموعه ای قدرتمند از بخش های ویدئویی از بی بی سی و دیگر منابع را به زندگی ممکن است یکی از مفاهیم مهم مورد بحث در کتاب درسی. عالی به صورت سخنرانی-استارت و موضوعات بحث.
* انیمیشن ها: این انیمیشن ها دقیق کمک سخنرانی روح بخشیدن و نشان دادن فرایندهای پویا.
* مربی دستی و تست بانک در قالب Word (جزئیات در زیر)
* کامپیوتری بانک تست: کل بانک تست در فرمت دیپلم (نرم افزار گنجانده شده است) و آن را آسان به سرعت جمع آوری امتحانات با استفاده از هر ترکیبی از سوالات-ناشر ارائه شده و سفارشی ارائه شده است. شامل سوالات مسابقه همنشین وب سایت.

دستی مربی (از جمله در منابع کتابخانه استاد)
استاد علوم اعصاب رفتاری است دستی و بانک تست شامل منابع مفید برای برنامه ریزی البته، سخنرانی ها، و امتحانات خود را. برای هر فصل از کتاب درسی، از IM شامل موارد زیر است:

* یک فصل بررسی اجمالی است که به یک تصویر لحظهای تصویر بزرگ از آنچه که در فصل تحت پوشش
* یک نمای کلی فصل کامل
* مجموعه ای از مفاهیم کلیدی است که شکستن آخر هر فصل به عناصر اصلی آن
* منابع اضافی برای سخنرانی توسعه / البته

بانک تست (از جمله در منابع کتابخانه استاد)
مجموعه ای جامع از سوالات این است که برای هر فصل، از جمله چند گزینه ای، پر کردن، خالی، سوالات تطبیق، مقاله، تعریف، و توسعه بند است که پوشش طیف گسترده ای از مواد در سوالات فصل (همنشین مسابقه وب سایت شامل ).

QUIZZING آنلاین
همنشین وب سایت شامل آزمونها آنلاین است که می تواند توسط مدرسان اختصاص داده و یا به عنوان تمرینات خود بررسی استفاده می شود. برای هر فصل از کتاب درسی، مجموعه ای از سوالات چند گزینه ای و مجموعه ای از سوالات مقاله ارائه شده است. آزمونها را می توان با هر ترکیبی از سوالات به طور پیش فرض و سوالات خود یک مربی سفارشی، و می توان داده شده به عنوان مورد نظر. نمایش نتایج: از آزمونها در GradeBook را آنلاین ذخیره می شود. (اخبار باید به منظور ثبت نام برای دانش آموزان خود قادر به گرفتن آزمونها.)

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *