دانلود کتاب Biomarkers In Inborn Errors Of Metabolism. Clinical Aspects And Laboratory Determination, 2017

نام کتاب: Biomarkers In Inborn Errors Of Metabolism. Clinical Aspects And Laboratory Determination

نویسنده: Uttam Garg و Laurie D. Smith

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۷

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۱۲۸۰۲۹۱۸۳, ۹۷۸۰۱۲۸۰۲۸۹۶۴

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۴۷۶

انتشارات: Elsevier

Description About Book Biomarkers In Inborn Errors Of Metabolism. Clinical Aspects And Laboratory Determination From Amazon


Biomarkers of Inborn Errors in Metabolism: Clinical Aspects and Laboratory Determination is structured around the new reality that laboratory testing and biomarkers are an integral part in the diagnosis and treatment of inherited metabolic diseases. The book covers currently used biomarkers as well as markers that are in development. Because biomarkers used in the initial diagnosis of disease may be different than the follow-up markers, the book also covers biomarkers used in both the prognosis and treatment of inherited metabolic disorders.

With the introduction of expanded new-born screening for inborn metabolic diseases, an increasing numbers of laboratories are involved in follow-up confirmatory testing. The book provides guidance on laboratory test selection and interpreting results in patients with suspected inherited metabolic diseases. The book provides comprehensive guidance on patient diagnosis and follow-up through its illustrative material on metabolic pathways, genetics and pathogenesis, treatment and prognosis of inherited metabolic diseases, along with essential information on clinical presentation.

Each chapter is organized with a uniform, easy-to-follow format: a brief description of the disorder and pathway; a description of treatment; biomarkers for diagnosis; biomarkers followed for treatment efficacy; biomarkers followed for disease progression; confounding conditions that can either: affect biomarker expression or mimic IEMs; other biomarkers: less established, future.

درباره کتاب Biomarkers In Inborn Errors Of Metabolism. Clinical Aspects And Laboratory Determination ترجمه شده از گوگل


بیومارکرهای اختلالات مادرزادی در متابولیسم: جنبههای بالینی و تعیین آزمایشگاهی در اطراف واقعیت جدید است که تست های آزمایشگاهی و نشانگرهای زیستی بخشی جدایی ناپذیر در تشخیص و درمان بیماری های متابولیک ارثی ساختار. را پوشش می دهد در حال حاضر کتاب نشانگرهای زیستی و همچنین نشانه هایی که در حال توسعه هستند استفاده می شود. از آنجا که نشانگرهای زیستی مورد استفاده در تشخیص اولیه بیماری ممکن است از نشانگر پیگیری مختلف، این کتاب نیز پوشش می دهد نشانگرهای زیستی مورد استفاده در هر دو پیش آگهی و درمان اختلالات متابولیک ارثی.

با مقدمه ای از گسترش یافته تازه متولد غربالگری بیماری های متابولیک مادرزادی، یک افزایش تعداد آزمایشگاه ها در آزمایش تاییدی پیگیری است. این کتاب راهنمایی در انتخاب آزمون های آزمایشگاهی و تفسیر نتایج در بیماران مشکوک به بیماری متابولیک ارثی فراهم می کند. این کتاب فراهم می کند راهنمایی های جامع در تشخیص بیمار و پیگیری از طریق مواد گویا آن بر مسیرهای متابولیکی، ژنتیک و پاتوژنز، درمان و پیش آگهی بیماری های متابولیک ارثی، همراه با اطلاعات ضروری در تظاهرات بالینی.

هر فصل را با لباس کار سازمان یافته، آسان به دنبال قالب: شرح مختصری از این اختلال و مسیر؛ شرح درمان؛ نشانگرهای زیستی برای تشخیص؛ نشانگرهای زیستی به دنبال برای اثر بخشی درمان؛ نشانگرهای زیستی به دنبال پیشرفت بیماری؛ مخدوش کننده شرایط که یا می توانید: را تحت تاثیر قرار بیان نشانگر یا IEMs تقلید؛ سایر نشانگرهای زیستی: کمتر تاسیس، آینده است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *