دانلود کتاب Buildings Used – Human Interactions With Architecture, 2019

نام کتاب: Buildings Used – Human Interactions With Architecture

نویسنده: Nora Lefa و Pavlos Lefas

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۹

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۳۶۷۳۵۲۱۱۰, ۹۷۸۰۴۲۹۳۳۰۰۶۳, ۰۳۶۷۳۵۲۱۱۷,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۸۰

حجم کتاب: ۲ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Routledge

Description About Book Buildings Used – Human Interactions With Architecture From Amazon


Buildings Used takes the reader on an exploration into the impact of use on buildings and users. While most histories and theories of architecture focus on a building’s conception, design, and realization, this book argues that its identity is formed after its completion through use; and that the cultural and psychological effects of its use on those inhabiting it are profound. Across eight investigative chapters, authors Nora Lefa and Pavlos Lefas propose that use should not be understood merely as function. Instead, this book argues that we also use buildings by creating, destroying or appropriating them, and discusses a series of philosophical, cultural and design issues related to use. Buildings Used would appeal to students and scholars in architectural theory, history and cultural studies.

درباره کتاب Buildings Used – Human Interactions With Architecture ترجمه شده از گوگل


Buildings Used خواننده را به کاوش در مورد تأثیر استفاده بر ساختمان ها و کاربران می برد. در حالی که بیشتر تاریخ ها و تئوری های معماری بر تصور، طراحی و تحقق یک ساختمان تمرکز دارند، این کتاب استدلال می کند که هویت آن پس از تکمیل آن از طریق استفاده شکل می گیرد. و اینکه اثرات فرهنگی و روانی استفاده از آن بر ساکنان آن عمیق است. در هشت فصل تحقیقی، نویسندگان نورا لفا و پاولوس لفاس پیشنهاد می‌کنند که استفاده نباید صرفاً به عنوان کارکرد درک شود. در عوض، این کتاب استدلال می‌کند که ما نیز از ساختمان‌ها با ایجاد، تخریب یا تصاحب آن‌ها استفاده می‌کنیم و یک سری مسائل فلسفی، فرهنگی و طراحی مرتبط با استفاده را مورد بحث قرار می‌دهد. ساختمان های مورد استفاده برای دانشجویان و دانش پژوهان در زمینه تئوری معماری، تاریخ و مطالعات فرهنگی جذاب خواهد بود.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله