دانلود کتاب Characteristic Modes – Theory And Applications In Antenna Engineering, 2015

نام کتاب: Characteristic Modes – Theory And Applications In Antenna Engineering

نویسنده: Yikai Chen و Chao-Fu Wang

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۵

کد ISBN کتاب: ۱۱۱۹۰۳۸۴۲۱, ۹۷۸۱۱۱۹۰۳۸۴۲۹,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۰۴

حجم کتاب: ۱۵ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Wiley

Description About Book Characteristic Modes – Theory And Applications In Antenna Engineering From Amazon


Describes how to systematically implement various characteristic mode (CM) theories into designs of practical antenna systems

This book examines both theoretical developments of characteristic modes (CMs) and practical developments of CM-based methodologies for a variety of critical antenna designs. The book is divided into six chapters. Chapter 1 provides an introduction and discusses the recent advances of the CM theory and its applications in antenna engineering. Chapter 2 describes the formulation of the characteristic mode theory for perfectly electrically conducting (PEC) bodies and discusses its numerical implementations. Chapter 3 presents the CM theory for PEC structures embedded in multilayered medium and its applications. Chapter 4 covers recent advances in CM theory for dielectric bodies and also their applications. Chapter 5 discusses the CM theory for N-port networks and its applications to the design of antenna arrays. Finally, Chapter 6 discusses the design of platform-integrated antenna systems using characteristic modes.

This book features the following:
Introduces characteristic mode theories for various electromagnetic structures including PEC bodies, structures in multilayered medium, dielectric bodies, and N-port networks Examines CM applications in electrically small antennas, microstrip patch antennas, dielectric resonator antennas, multiport antennas, antenna arrays, and platform mounted antenna systems Discusses numerical algorithms for the implementation of the characteristic mode theories in computer code
Characteristic Modes: Theory and Applications in Antenna Engineering will help antenna researchers, engineers, and students find new solutions for their antenna design challenges.

درباره کتاب Characteristic Modes – Theory And Applications In Antenna Engineering ترجمه شده از گوگل


نحوه پیاده سازی سیستماتیک تئوریهای مختلف حالت مشخصه (CM) در طراحی سیستمهای عملی آنتن را توصیف می کند

این کتاب هم پیشرفت های نظری حالت های مشخصه (CM) و هم پیشرفت های عملی روش های مبتنی بر CM را برای انواع مختلف طرح های حیاتی آنتن بررسی می کند. این کتاب به شش فصل تقسیم شده است. فصل ۱ مقدمه ای را ارائه می دهد و پیشرفتهای اخیر نظریه CM و کاربردهای آن در مهندسی آنتن را مورد بحث قرار می دهد. فصل ۲ فرمول بندی تئوری حالت مشخصه برای اجسام کاملاً رسانای الکتریکی (PEC) را توصیف می کند و درباره کاربردهای عددی آن بحث می کند. فصل ۳ تئوری CM را برای ساختارهای PEC جاسازی شده در محیط چند لایه و کاربردهای آن ارائه می دهد. فصل ۴ پیشرفت های اخیر در نظریه CM برای اجسام دی الکتریک و همچنین کاربردهای آنها را پوشش می دهد. فصل ۵ تئوری CM را برای شبکه های پورت N و کاربردهای آن در طراحی آرایه های آنتن بحث می کند. سرانجام ، فصل ۶ در مورد طراحی سیستم های آنتن یکپارچه با استفاده از حالت های مشخص بحث می کند.

این کتاب دارای موارد زیر است:
نظریه های حالت مشخصی را برای ساختارهای الکترومغناطیسی مختلف از جمله بدنه های PEC ، ساختارها در محیط چند لایه ، اجسام دی الکتریک و شبکه های پورت N ارائه می دهد. سیستم های آنتن در مورد الگوریتم های عددی برای اجرای تئوری های حالت مشخص در کد کامپیوتر بحث می کند
حالت های مشخصه: تئوری و کاربردها در مهندسی آنتن به محققان ، مهندسان و دانشجویان آنتن کمک می کند تا راه حل های جدیدی را برای چالش های طراحی آنتن پیدا کنند.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله