دانلود کتاب Climate And Hydrology Of Mountain Areas, 2005

نام کتاب: Climate And Hydrology Of Mountain Areas

نویسنده: Carmen De Jong و David N. Collins و Roberto Ranzi

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۵

کد ISBN کتاب: ۰۴۷۰۸۵۸۱۴۱, ۹۷۸۰۴۷۰۸۵۸۱۴۱, ۹۷۸۰۴۷۰۸۵۸۲۳۳

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۳۸

انتشارات: Wiley

Description About Book Climate And Hydrology Of Mountain Areas From Amazon


A comprehensive overview of interaction of the major hydrological and meteorological processes in mountain areas ie Cryosphere and Climatic Change, Snow Melt and Soil Water, Run-off and Floods, Water fluxes and Water Balance, Hydro-meteorological Coupling and Modelling. Each section will review recent research in the field and illustrate key interactions with case studies from mountainous regions in Europe, The Americas and Central Asia.

درباره کتاب Climate And Hydrology Of Mountain Areas ترجمه شده از گوگل


مروری جامع بر تعامل فرآیندهای عمده هیدرولوژیکی و هوا در مناطق کوهستانی یعنی کریوسفر و اب و هوای تغییر، برف ذوب شدن و آب خاک، به دور و سیل، روغن لحیم آب و تعادل آب، نشت آب هواشناسی کوپلینگ و مدل سازی. هر بخش به تحقیقات اخیر در زمینه بررسی و نشان دادن تعامل کلیدی با مطالعات موردی از مناطق کوهستانی در اروپا، آمریکا و آسیای مرکزی.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *