دانلود کتاب Clinical Skills For Healthcare Assistants And Assistant Practitioners, 2nd ed, 2016

نام کتاب: Clinical Skills For Healthcare Assistants And Assistant Practitioners

نویسنده: Angela Whelan و Elaine Hughes

ویرایش: ۲

سال انتشار: ۲۰۱۶

کد ISBN کتاب: ۱۱۱۸۲۵۶۴۱۷, ۹۷۸۱۱۱۸۲۵۶۴۱۱

فرمت: EPUB

تعداد صفحه: ۳۶۸

انتشارات: John Wiley & Sons Inc

Description About Book Clinical Skills For Healthcare Assistants And Assistant Practitioners From Amazon


Clinical Skills for Healthcare Assistants and Assistant Practitioners is an accessible, easy-to-read guide, outlining the fundamental and core skills integral to clinical practice. Fully updated in its second edition, this book is divided into three sections; the first looks at fundamental skills applicable to all staff, such as accountability, communication and record keeping. Section two explores core clinical skills such as respiratory care, pulse, blood glucose management and catheter care. Section three outlines complex clinical skills that require more in-depth training, such as medication and intravenous cannulation. An invaluable resource for healthcare assistants and assistant practitioners, this book will also be of use to newly qualified practitioners, and students in health and social care.

درباره کتاب Clinical Skills For Healthcare Assistants And Assistant Practitioners ترجمه شده از گوگل


مهارت های بالینی برای دستیاران بهداشت و درمان و دستیار پزشکان، آسان به خواندن راهنمای دسترسی است، ترسیم مهارت های اساسی و هسته جدایی ناپذیر به عمل بالینی. به طور کامل در نسخه دوم خود به روز شده، این کتاب به سه بخش تقسیم شده است. اولین به نظر می رسد در مهارت های اساسی قابل اجرا به تمام کارکنان، مانند مسئولیت پذیری، ارتباطات و نگهداری سوابق. بخش دوم به بررسی هسته مهارت های بالینی مانند مراقبت تنفسی، پالس، مدیریت قند خون و مراقبت از کاتتر. در بخش سوم به تشریح مهارت های بالینی پیچیده که نیاز به بیشتر در عمق آموزش، از قبیل دارو و لولهگذاری در داخل وریدی است. یک منبع ارزشمند برای دستیاران بهداشت و درمان و پزشکان دستیار، این کتاب همچنین استفاده به پزشکان تازه کار، و دانش آموزان در مراقبت بهداشتی و اجتماعی باشد.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *