دانلود کتاب Coastal Processes With Engineering Applications (Cambridge Ocean Technology Series), 2001

نام کتاب: Coastal Processes With Engineering Applications (Cambridge Ocean Technology Series)

نویسنده: Robert G. Dean و Robert A. Dalrymple

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۱

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۵۲۱۴۹۵۳۵۶, ۰۵۲۱۴۹۵۳۵۰

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۴۸۹

انتشارات: Cambridge University Press

Description About Book Coastal Processes With Engineering Applications (Cambridge Ocean Technology Series) From Amazon


The world’s shorelines are geologic environments unique in their composition and the physical processes affecting them. Shoreline development is now causing a significant conflict with natural coastal processes. This text helps students understand these coastal processes and develop strategies to cope effectively with shoreline erosion. The book is organized in four parts: (1) an overview of coastal engineering, using case studies to illustrate problems; (2) hydrodynamics of the coastal zone, reviewing storm surges, water waves, and low frequency motions within the nearshore and surf zone; (3) coastal responses including equilibrium beach profiles and sediment transport; (4) applications such as erosion mitigation, beach nourishment, coastal armoring, tidal inlets, and shoreline management. Numerous home problems and references are key features.

درباره کتاب Coastal Processes With Engineering Applications (Cambridge Ocean Technology Series) ترجمه شده از گوگل


سواحل در جهان محیط زمین شناسی منحصر به فرد در ترکیب خود و فرآیندهای فیزیکی مؤثر بر آن است. توسعه خط ساحلی است در حال حاضر باعث با فرآیندهای ساحلی طبیعی یک درگیری قابل توجه است. این متن کمک می کند تا دانش آموزان این فرآیندها ساحلی درک و توسعه استراتژی برای مقابله موثر با فرسایش ساحلی می گردد. این کتاب در چهار بخش است: (۱) یک نمای کلی از مهندسی سواحل، با استفاده از مطالعات موردی برای نشان دادن مشکلات؛ (۲) هیدرودینامیک از منطقه ساحلی، بررسی توفان، امواج آب، و حرکات فرکانس پایین در نزدیک ساحل و منطقه گشت و گذار. (۳) پاسخ ساحلی از جمله پروفیل های ساحل تعادل و انتقال رسوب؛ (۴) برنامه های کاربردی مانند کاهش فرسایش، تغذیه ساحل، أرمرنج ساحلی، ورودی از جزر و مد و مدیریت خط ساحلی. مشکلات خانه های متعدد و مراجع ویژگی های کلیدی هستند.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *