دانلود کتاب Cognitive Design For Artificial Minds, 2021

نام کتاب: Cognitive Design For Artificial Minds

نویسنده: Antonio Lieto

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۲۱

کد ISBN کتاب: ۱۱۳۸۲۰۷۹۲۶, ۹۷۸۱۱۳۸۲۰۷۹۲۹,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۲۰

حجم کتاب: ۴ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Routledge

Description About Book Cognitive Design For Artificial Minds From Amazon


Cognitive Design for Artificial Minds explains the crucial role that human cognition research plays in the design and realization of artificial intelligence systems, illustrating the steps necessary for the design of artificial models of cognition. It bridges the gap between the theoretical, experimental, and technological issues addressed in the context of AI of cognitive inspiration and computational cognitive science.

Beginning with an overview of the historical, methodological, and technical issues in the field of cognitively inspired artificial intelligence, Lieto illustrates how the cognitive design approach has an important role to play in the development of intelligent AI technologies and plausible computational models of cognition. Introducing a unique perspective that draws upon Cybernetics and early AI principles, Lieto emphasizes the need for an equivalence between cognitive processes and implemented AI procedures, in order to realize biologically and cognitively inspired artificial minds. He also introduces the Minimal Cognitive Grid, a pragmatic method to rank the different degrees of biological and cognitive accuracy of artificial systems in order to project and predict their explanatory power with respect to the natural systems taken as a source of inspiration.

Providing a comprehensive overview of cognitive design principles in constructing artificial minds, this text will be essential reading for students and researchers of artificial intelligence and cognitive science.

درباره کتاب Cognitive Design For Artificial Minds ترجمه شده از گوگل


طراحی شناختی برای ذهن های مصنوعی نقش اساسی را که تحقیقات شناختی انسان در طراحی و تحقق سیستم های هوش مصنوعی ایفا می کند ، توضیح می دهد و مراحل لازم برای طراحی مدل های مصنوعی شناخت را نشان می دهد. این فاصله بین مباحث نظری ، تجربی و تکنولوژیکی که در زمینه هوش مصنوعی از الهام شناختی و علوم شناختی محاسباتی مطرح شده است ، پل می زند.

لیتو با مرور اجمالی مسائل تاریخی ، روش شناختی و فنی در زمینه هوش مصنوعی الهام گرفته از شناخت ، نشان می دهد که چگونه رویکرد طراحی شناختی نقش مهمی در توسعه فن آوری های هوش مصنوعی هوشمند و مدل های محاسباتی محتمل شناخت دارد. لیتو با معرفی یک دیدگاه منحصر به فرد که از سایبرنتیک و اصول اولیه هوش مصنوعی استفاده می کند ، بر نیاز به برابری بین فرآیندهای شناختی و روش های اجرا شده هوش مصنوعی ، به منظور تحقق بخشیدن به ذهن های مصنوعی الهام گرفته از نظر زیستی و شناختی ، تأکید می کند. او همچنین حداقل شبکه شناختی را معرفی می کند ، روشی عملگرا برای رتبه بندی درجات مختلف دقت بیولوژیکی و شناختی سیستم های مصنوعی به منظور پیش بینی و پیش بینی قدرت توضیحی آنها با توجه به سیستم های طبیعی که به عنوان منبع الهام گرفته شده است.

با ارائه یک مرور کلی از اصول طراحی شناختی در ساختن ذهن مصنوعی ، این متن برای دانشجویان و محققان هوش مصنوعی و علوم شناختی ضروری خواهد بود.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله