دانلود کتاب Companion Guide To The Asme Boiler & Pressure Vessel Code – Volume 2, 3rd ed, 2009

نام کتاب: Companion Guide To The Asme Boiler & Pressure Vessel Code – Volume 2

نویسنده: K. R. Rao و K. R. Rao

ویرایش: ۳

سال انتشار: ۲۰۰۹

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۷۹۱۸۰۲۷۰۰, ۰۷۹۱۸۰۲۱۸۳, ۰۷۹۱۸۰۲۱۹۱, ۰۷۹۱۸۰۲۲۰۵, ۰۷۹۱۸۰۲۷۰۱

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۸۶۱

انتشارات: American Society Of Mechanical Engineers

Description About Book Companion Guide To The Asme Boiler & Pressure Vessel Code – Volume 2 From Amazon


This third edition of the Companion Guide of ASME Boiler Pressure Vessel and Piping Codes has been updated to the current (2007) Code ویرایش. Since the first edition, a total of 140 authors have contributed to this publication, and in this edition there are 107 contributors of which 51 are new authors. Several of the new contributors are from countries around the world that use ASME BPV Codes, with knowledge of ASME Codes, in addition to expertise of their own countries BPV Codes. All of these authors who contributed to this third edition considerably updated, revised or added to the content matter covered in the second edition to address the current and future trends as well as dramatic changes in the industry

درباره کتاب Companion Guide To The Asme Boiler & Pressure Vessel Code – Volume 2 ترجمه شده از گوگل


این نسخه سوم از همنشین راهنمای ASME و مخازن تحت فشار بویلر و لوله کشی کدهای شده است به جریان (۲۰۰۷) کد نسخه به روز شد. از آنجا که نسخه اول، در مجموع ۱۴۰ از نویسندهبه این نشریه کمک کرد و در این نسخه در فاصله ۱۰۷ همکاران که ۵۱ نویسندهجدید وجود دارد. چند تن از همکاران جدید از کشور در سراسر جهان که با استفاده از کدهای ASME BPV، با آگاهی از کدهای ASME، علاوه بر تخصص کشور خود کدهای BPV هستند. همه این نویسندهکه به این نسخه سوم، بطور قابل توجهی به روز شده، تجدید نظر و یا اضافه شده به این موضوع محتوای تحت پوشش در چاپ دوم برای رسیدگی به روند فعلی و آینده و همچنین تغییرات اساسی در صنعت کمک

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *