دانلود کتاب Complexity And Resilience – Urban Experiences In Southern Europe, 2021

نام کتاب: Complexity And Resilience – Urban Experiences In Southern Europe

نویسنده: Samaneh Sadat Nickayin

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۲۱

کد ISBN کتاب: ۸۷۷۰۲۲۶۴۹۰, ۹۷۸۸۷۷۰۲۲۶۴۹۳,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۲۰

حجم کتاب: ۲۱۴ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: River انتشاراتs

Description About Book Complexity And Resilience – Urban Experiences In Southern Europe From Amazon


Processes driving urban growth are inherently related to multiple socio-economic factors, making the analysis of urban form and functions a challenging and complicated endeavor. Several fundamental factors and contextual indicators contribute to identify the main determinants of urban growth; these include economic and demographic variables, the socio-spatial structure, territorial patterns, institutional, religious and cultural attributes. Understanding spatio-temporal patterns of economic resilience can support the adoption of explicit developmental policies addressing specificities and local weaknesses of regional contexts.

Thirty years after the seminal work entitled “The Mediterranean City in Transition” by Lila Leontidou, the present contribution reformulates a narrative framework interpreting the medium-term evolution of Southern European cities and generalizes this framework to analyze other metropolitan areas with similar morphological and functional characteristics worldwide. Going beyond traditional Mediterranean discourses grounded on economic backwardness, social secularism, and demographic mix, an original interpretation of Mediterranean urbanities is proposed related to the local governance, real estate bubbles, land-use mix, and deregulation in urban expansion. Focusing on socioeconomic development processes in the Northern Mediterranean, the lost opportunity to reduce regional disparities and to give value to scenic and cultural values of the cities and the surrounding countryside are additional issues considered in this vision. Based on a narrative analysis of ecologically fragile and socially fragmented Mediterranean contexts, the pervasiveness of a structural crisis–affecting regional and country economic systems, while infiltrating the institutions, local governance systems, and the society–is finally debated as a contribution to a better understanding of complex urbanities worldwide.

درباره کتاب Complexity And Resilience – Urban Experiences In Southern Europe ترجمه شده از گوگل


فرآیندهای محرک رشد شهری ذاتاً با عوامل متعدد اجتماعی-اقتصادی مرتبط هستند و تحلیل شکل و کارکردهای شهری را به تلاشی چالش برانگیز و پیچیده تبدیل می‌کنند. چندین عامل اساسی و شاخص های زمینه ای به شناسایی عوامل تعیین کننده اصلی رشد شهری کمک می کنند. اینها شامل متغیرهای اقتصادی و جمعیتی، ساختار اجتماعی- فضایی، الگوهای سرزمینی، ویژگی‌های نهادی، مذهبی و فرهنگی است. درک الگوهای مکانی-زمانی تاب آوری اقتصادی می تواند از اتخاذ سیاست های توسعه ای صریح برای پرداختن به ویژگی ها و ضعف های محلی بافت های منطقه ای حمایت کند.

سی سال پس از اثر مهم با عنوان «شهر مدیترانه ای در حال گذار» توسط لیلا لئونتیدو، مقاله حاضر چارچوب داستانی را در تفسیر تحول میان مدت شهرهای جنوب اروپا و تعمیم این چارچوب برای تجزیه و تحلیل سایر مناطق شهری با ویژگی های مورفولوژیکی و عملکردی مشابه، بازنویسی می کند. در سراسر جهان. فراتر از گفتمان‌های سنتی مدیترانه‌ای مبتنی بر عقب ماندگی اقتصادی، سکولاریسم اجتماعی، و ترکیب جمعیتی، تفسیری اصلی از شهرنشینی مدیترانه‌ای در ارتباط با حکومت محلی، حباب‌های املاک و مستغلات، ترکیب کاربری زمین و مقررات زدایی در گسترش شهری پیشنهاد شده است. تمرکز بر فرآیندهای توسعه اجتماعی-اقتصادی در مدیترانه شمالی، فرصت از دست رفته برای کاهش نابرابری های منطقه ای و ارزش بخشیدن به ارزش های دیدنی و فرهنگی شهرها و حومه های اطراف، موضوعات دیگری است که در این چشم انداز مورد توجه قرار می گیرد. بر اساس یک تحلیل روایی از زمینه‌های مدیترانه‌ای از لحاظ زیست‌محیطی شکننده و از هم گسیخته اجتماعی، فراگیر شدن یک بحران ساختاری – که بر سیستم‌های اقتصادی منطقه‌ای و کشوری تأثیر می‌گذارد، در حالی که در نهادها، سیستم‌های حکومت محلی و جامعه نفوذ می‌کند – در نهایت به عنوان کمکی به بحث می‌شود. درک بهتر شهرنشینی های پیچیده در سراسر جهان.

[box type=”info”]  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله