دانلود کتاب Computational Methods In Electromagnetic Compatibility – Antenna Theory Approach Versus Transmission Line Models, 2018

نام کتاب: Computational Methods In Electromagnetic Compatibility – Antenna Theory Approach Versus Transmission Line Models

نویسنده: Dragan Poljak و Khalil El-Khamlichi Drissi

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۸

کد ISBN کتاب: ۲۰۱۷۰۵۴۴۶۴, ۲۰۱۷۰۵۹۰۲۱, ۹۷۸۱۱۱۹۳۳۷۱۹۵, ۹۷۸۱۱۱۹۳۳۷۰۷۲, ۹۷۸۱۱۱۹۳۳۷۱۷۱,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۴۱۷

حجم کتاب: ۱۷ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: John Wiley & Sons, Inc.

Description About Book Computational Methods In Electromagnetic Compatibility – Antenna Theory Approach Versus Transmission Line Models From Amazon


Offers a comprehensive overview of the recent advances in the area of computational electromagnetics

Computational Method in Electromagnetic Compatibility offers a review of the most recent advances in computational electromagnetics. The authors―noted experts in the field―examine similar problems by taking different approaches related to antenna theory models and transmission line methods. They discuss various solution methods related to boundary integral equation techniques and finite difference techniques.

The topics covered are related to realistic antenna systems including antennas for air traffic control or ground penetrating radar antennas; grounding systems (such as grounding systems for wind turbines); biomedical applications of electromagnetic fields (such as transcranial magnetic stimulation); and much more. The text features a number of illustrative computational examples and a reference list at the end of each chapter. The book is grounded in a rigorous theoretical approach and offers mathematical details of the formulations and solution methods. This important text:

Provides a trade-off between a highly efficient transmission line approach and antenna theory models providing analysis of high frequency and transient phenomena
Contains the newest information on EMC analysis and design principles
Discusses electromagnetic field coupling to thin wire configurations and modeling in bioelectromagnetics
Written for engineering students, senior researchers and practicing electrical engineers, Computational Method in Electromagnetic Compatibility provides a valuable resource in the design of equipment working in a common electromagnetic environment.

درباره کتاب Computational Methods In Electromagnetic Compatibility – Antenna Theory Approach Versus Transmission Line Models ترجمه شده از گوگل


مروری جامع بر پیشرفتهای اخیر در زمینه الکترومغناطیسی محاسباتی را ارائه می دهد

روش محاسباتی در سازگاری الکترومغناطیسی بررسی آخرین پیشرفت های مغناطیسی الکترومغناطیسی را ارائه می دهد. نویسندگان – اشاره به کارشناسان در این زمینه – مشکلات مشابه را با در نظر گرفتن رویکردهای مختلف مربوط به مدل های تئوری آنتن و روش های خط انتقال بررسی می کنند. آنها در مورد روشهای مختلف حل مربوط به تکنیکهای معادله انتگرال مرزی و تکنیکهای اختلاف محدود بحث می کنند.

مباحث تحت پوشش مربوط به سیستم های آنتن واقع بینانه از جمله آنتن هایی برای کنترل ترافیک هوایی یا آنتن های رادار نفوذی زمینی است. سیستم های زمینی (مانند سیستم های زمینی برای توربین های بادی) ؛ برنامه های زیست پزشکی از میدان های الکترومغناطیسی (مانند تحریک مغناطیسی transcranial) ؛ و خیلی بیشتر. متن شامل تعدادی از مثالهای محاسباتی گویا و یک لیست مرجع در پایان هر فصل است. این کتاب در یک رویکرد نظری دقیق استوار است و جزئیات ریاضی فرمول بندی ها و روش های راه حل را ارائه می دهد. این متن مهم:

یک معامله بین یک رویکرد خط انتقال بسیار کارآمد و مدل های تئوری آنتن با ارائه تجزیه و تحلیل فرکانس بالا و پدیده های گذرا را فراهم می کند
شامل جدیدترین اطلاعات در مورد تجزیه و تحلیل EMC و اصول طراحی است
در مورد اتصال میدان الکترومغناطیسی به پیکربندی سیم نازک و مدل سازی در بیوالکترومغناطیس بحث می کند
روش محاسباتی در سازگاری الکترومغناطیسی که برای دانشجویان مهندسی ، محققان ارشد و مهندسان برق عملی نوشته شده است ، یک منبع ارزشمند در طراحی تجهیزات کار در یک محیط الکترومغناطیسی مشترک فراهم می کند.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله