دانلود کتاب Concrete Technology – Theory and Practice, 8th ed, 2018

نام کتاب: Concrete Technology – Theory and Practice

نویسنده: M. S. Shetty و A. K. Jain

ویرایش: ۸

سال انتشار: ۲۰۱۸

کد ISBN کتاب: ۹۳۵۲۵۳۳۸۰۱

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۶۴۴

انتشارات: S Chand Publishing

Description About Book Concrete Technology – Theory and Practice From Amazon


“Concrete Technology: Theory and Practice” gives students of Civil Engineering a thorough understanding of all aspects of concrete technology from first principles. It covers types of Cement, Admixtures, Concrete strength, durability and testing with reference to national standards.
For more than 30 years, the book has evolved to be a must-read for all students of the subject and has also been a useful reference book for practicing engineers.
Key Features :
Divided into 16 chapters, the book elucidates all theories in an apropos manner.
Three new Chapters on “Production and Placing of Concrete”, “Temperature Control of Concrete at Early Ages and Extreme Weather Concreting” and “Repair Technology for Concrete Structures”
More than 900 figures, tables and references strengthen the well-explained theoretical concepts.

درباره کتاب Concrete Technology – Theory and Practice ترجمه شده از گوگل


“بتن فن آوری: تئوری و عمل” به دانش آموزان مهندسی عمران درک کاملی از تمام جنبه های تکنولوژی بتن از اصول اولیه. این بخش شامل انواع سیمان، مواد افزودنی، مقاومت بتن، دوام و تست با اشاره به استانداردهای ملی است.
برای بیش از ۳۰ سال، کتاب تکامل یافته است به یک باید خواندن برای همه دانش آموزان از موضوع و همچنین یک کتاب مرجع مفید برای تمرین مهندسان بوده است.
ویژگی های کلیدی:
تقسیم به ۱۶ فصل، کتاب توضیح همه ی نظریه در شیوه ای شایسته.
سه فصل جدید بر روی “تولید و قرار دادن بتن”، “کنترل دما از بتن در قرون اولیه و شدید آب و هوا بتن” و “تعمیر فناوری برای سازه های بتنی”
بیش از ۹۰۰ چهره، جداول و مراجع تقویت خوبی توضیح مفاهیم نظری.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *