دانلود کتاب Designing For Older Adults-Principles And Creative Human Factors Approaches, 2nd ed, 2009

نام کتاب: Designing For Older Adults-Principles And Creative Human Factors Approaches

نویسنده: Arthur D. Fisk نویسندهو Sara J. Czaja نویسندهو Wendy A. Rogers نویسندهو Neil Charness نویسندهو Sara J. Czaja نویسندهو Joseph Sharit نویسنده

ویرایش: ۲

سال انتشار: ۲۰۰۹

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۲۰۰۸۰۶۸۱, ۹۷۸۱۴۲۰۰۸۰۵۵۱, ۹۷۸۱۱۳۸۴۶۰۴۰۹, ۹۷۸۰۴۲۹۱۹۵۹۱۴, ۹۷۸۱۰۰۰۰۳۱۸۸۱,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۸۱

حجم کتاب: ۵ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: CRC Press

Description About Book Designing For Older Adults-Principles And Creative Human Factors Approaches From Amazon


The first edition of Designing for Older Adults: Principles and Creative Human Factors Approaches broke ground as an easily accessible source of information, a primer on designing for older adults. In this second edition, the authors, as any good human factors practitioner would, have considered comments from readers. They have revised and updated each of the original chapters, rearranged some of them for a more natural flow, added a new section of tutorials, and provided updated recommended readings.

New in the Second ویرایش:

Two new applications chapters: Transportation and Aging-in-Place
New Tutorials section provides hands-on guidance for critical issues
Re-organization of Design Guidelines section allows for better flow of topics

The new Tutorials section begins by focusing on general issues that need to be considered when involving older adults generally in research and usability studies and more specifically in focus group studies. It elucidates statistical considerations relevant to user testing with older adults and modeling approaches such as task analysis, error prediction, and GOMS analysis. Given the prevalence of multimedia in today’s world, the authors include a tutorial on design considerations for multimedia products in general but especially for older adults.

Meet the Needs of Older Adults through Proper Design

Reflecting the multidisciplinary nature of the field, this multidisciplinary author team translates a vast array of academic literature into guidelines without losing its strong grounding in science. They discuss the role the field of human factors plays in creating technology that is effective and safe to use. This book provides information specific enough to be immediately applicable yet general enough to be relevant to technologies of the future.

درباره کتاب Designing For Older Adults-Principles And Creative Human Factors Approaches ترجمه شده از گوگل


اولین نسخه از طراحی برای بزرگسالان مسن: اصول و رویکردهای خلاقانه عوامل انسانی به عنوان منبع اطلاعاتی به راحتی در دسترس بود، مقدمه ای برای طراحی برای بزرگسالان مسن تر. در این ویرایشدوم، نویسنده، همانطور که هر متخصص فاکتورهای انسانی خوب، نظرات خوانندگان را در نظر گرفته اند. آنها هر یک از فصل های اصلی را بازبینی و به روز کرده اند، برخی از آنها را برای جریان طبیعی تر بازآرایی کرده اند، بخش جدیدی از آموزش ها را اضافه کرده اند و خواندن های توصیه شده به روز شده را ارائه کرده اند.

جدید در ویرایشدوم:

دو فصل برنامه جدید: حمل و نقل و پیری در محل
بخش آموزش های جدید راهنمایی عملی برای مسائل مهم ارائه می دهد
سازماندهی مجدد بخش دستورالعمل های طراحی امکان جریان بهتر موضوعات را فراهم می کند

بخش آموزش های جدید با تمرکز بر مسائل کلی آغاز می شود که باید در هنگام مشارکت افراد مسن به طور کلی در تحقیقات و مطالعات قابلیت استفاده و به طور خاص در مطالعات گروه متمرکز مورد توجه قرار گیرند. ملاحظات آماری مربوط به آزمایش کاربر با افراد مسن تر و رویکردهای مدل سازی مانند تجزیه و تحلیل کار، پیش بینی خطا و تجزیه و تحلیل GOMS را روشن می کند. با توجه به رواج چند رسانه ای در دنیای امروز، نویسندهیک آموزش در مورد ملاحظات طراحی برای محصولات چند رسانه ای به طور کلی، اما به ویژه برای افراد مسن ارائه می دهند.

نیازهای سالمندان را از طریق طراحی مناسب برآورده کنید

با انعکاس ماهیت چند رشته‌ای این رشته، این تیم نویسندهچند رشته‌ای، مجموعه وسیعی از ادبیات دانشگاهی را بدون از دست دادن پایه‌های قوی خود در علم به دستورالعمل‌ها ترجمه می‌کند. آنها نقش حوزه عوامل انسانی در ایجاد فناوری موثر و ایمن برای استفاده را مورد بحث قرار می دهند. این کتاب اطلاعاتی را ارائه می دهد که به اندازه کافی خاص باشد که بلافاصله قابل استفاده باشد و در عین حال به اندازه کافی کلی باشد که با فناوری های آینده مرتبط باشد.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله