دانلود کتاب Diabetes And Fundus Oct, 2020

نام کتاب: Diabetes And Fundus Oct

نویسنده: Ayman S. El-Baz و Jasjit S. Suri

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۲۰

کد ISBN کتاب: ۰۱۲۸۱۷۴۴۰۴, ۹۷۸۰۱۲۸۱۷۴۴۰۱

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۴۳۴

انتشارات: Elsevier

Description About Book Diabetes And Fundus Oct From Amazon


Diabetes and Fundus OCT brings together a stellar cast of authors who review the computer-aided diagnostic (CAD) systems developed to diagnose non-proliferative diabetic retinopathy in an automated fashion using Fundus and OCTA images. Academic researchers, bioengineers, new investigators and students interested in diabetes and retinopathy need an authoritative reference to bring this multidisciplinary field together to help reduce the amount of time spent on source-searching and instead focus on actual research and the clinical application. This reference depicts the current clinical understanding of diabetic retinopathy, along with the many scientific advances in understanding this condition.

As the role of optical coherence tomography (OCT) in the assessment and management of diabetic retinopathy has become significant in understanding the vireo retinal relationships and the internal architecture of the retina, this information is more critical than ever.

درباره کتاب Diabetes And Fundus Oct ترجمه شده از گوگل


دیابت و فوندوس اکتبر با هم به ارمغان می آورد بازیگران ستاره ای از نویسندهکه سیستم به کمک کامپیوتر تشخیصی (CAD) توسعه یافته برای تشخیص رتینوپاتی دیابتی غیر پرولیفراتیو در مد اتوماتیک با استفاده از فوندوس و OCTA تصاویر را بررسی کند. محققان دانشگاهی، مهندسان زیستی، محققان جدید و دانش آموزان علاقه مند در دیابت و نیاز رتینوپاتی یک مرجع معتبر را به این زمینه چند رشته با هم به کمک کاهش میزان زمان صرف شده در منبع جستجو و به جای آن در تحقیقات واقعی و کاربردهای کلینیکی تمرکز می کنند. این مرجع به تصویر می کشد درک بالینی فعلی رتینوپاتی دیابتی، همراه با بسیاری از پیشرفت های علمی در فهم این بیماری است.

به عنوان نقش توموگرافی انسجام نوری (OCT) در ارزیابی و مدیریت رتینوپاتی دیابتی به فهم روابط شبکیه سرودخوان و معماری داخلی شبکیه با اهمیت می باشد، این اطلاعات از همیشه مهم تر است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *