دانلود کتاب Diagnostic Imaging Of Infections And Inflammatory Diseases – A Multidiscplinary Approach, 2013

نام کتاب: Diagnostic Imaging Of Infections And Inflammatory Diseases – A Multidiscplinary Approach

نویسنده: Alberto Signore و Anna Maria Quintero

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۳

کد ISBN کتاب: ۱۱۱۸۴۸۴۴۱X, 9781118484418

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۵۲

انتشارات: Wiley-Blackwell

Description About Book Diagnostic Imaging Of Infections And Inflammatory Diseases – A Multidiscplinary Approach From Amazon


Thoroughly and systematically presents the state-of-the-art in the diagnostic uses of radiologic imaging and nuclear medicine in the diagnosis and management of infectious and inflammatory diseases
Although our understanding of microorganisms has advanced significantly and antimicrobial therapy has become increasingly available, infection remains a major cause of patient morbidity and mortality. Imaging of infection and inflammation provides a classic example of radiology and nuclear medicine’s strengths as well as weaknesses in the discovery and diagnosis of disease. Fortunately, the weaknesses are subsiding as new studies and techniques point to better planning and precision in the use of single and combined imaging modalities.

Diagnostic Imaging of Infections and Inflammatory Diseases: A Multidisciplinary Approach deals with the very latest developments in the use of radiologic techniques and modalities in the management of patients with a host of infectious and inflammatory diseases. Tremendously timely and useful, this innovative, multidisciplinary book covers a wide range of topics in three parts:

PART 1: Infections and Host Response

Epidemiology of Infections in the New Century
Bacterial Osteomyelitis: the Clinician Point of View
PART 2: Radiological Imaging

Radiological Imaging of Osteomyelitis
Radiological Imaging of Spine Infection
Radiological Imaging of Soft Tissue Infections
Radiological Imaging of Abdominal Infections and Inflammatory Disease
Radiological Imaging of Vascular Graft Infection
Radiological Imaging of TB and HIV
PART 3: Nuclear Medicine Imaging

Nuclear Medicine Imaging of Infections: Techniques, Acquisition Protocols, and Interpretation Criteria
Nuclear Medicine Imaging of Osteomyelitis: WBC, Monoclonal Antibody, or Bacterial Imaging?
Nuclear Medicine Imaging of Spondylodiscitis: The Emerging Role of PET
Nuclear Medicine Imaging of Soft Tissue Infections
Nuclear Medicine Imaging of Infections and Inflammatory Diseases of the Abdomen
Nuclear Medicine Imaging of Vascular Graft Infections: The Added Role of Hybrid Imaging
Nuclear Medicine Imaging of TB and HIV
Nuclear Medicine Imaging of Fever of Unknown Origin
Nuclear Medicine Imaging of Inflammatory Diseases
Along with carefully developed clinical cases describing the management of patients with inflammation and infection, Diagnostic Imaging of Infections and Inflammatory Diseases is an ideal guide for radiologists and nuclear medicine physicians as well as clinical specialists from many other fields.

درباره کتاب Diagnostic Imaging Of Infections And Inflammatory Diseases – A Multidiscplinary Approach ترجمه شده از گوگل


به طور کامل و به طور سیستماتیک ارائه دولت از هنر، در استفاده تشخیصی تصویربرداری رادیولوژی و پزشکی هسته ای در تشخیص و مدیریت بیماری های عفونی و التهابی
اگر چه درک ما از میکروارگانیسم ها به طور قابل توجهی پیشرفته و درمان ضد میکروبی تبدیل شده است به طور فزاینده در دسترس، عفونت از علل عمده مرگ و میر بیماران باقی مانده است. تصویربرداری از عفونت و التهاب یک مثال کلاسیک از رادیولوژی و پزشکی هسته ای نقاط قوت و همچنین نقاط ضعف در کشف و تشخیص بیماری فراهم می کند. خوشبختانه، ضعف ها فروکش عنوان مطالعات و تکنیک های جدید برنامه ریزی و دقت بهتر اشاره در استفاده از روش های تصویربرداری تک و ترکیب شده است.

تصویربرداری تشخیصی عفونت و بیماری های التهابی: چند رشته معاملات رویکرد با آخرین تحولات در استفاده از تکنیک های رادیولوژیک و روش در مدیریت بیماران با یک میزبان از بیماری های عفونی و التهابی است. فوق العاده به موقع و مفید، این نوآورانه، کتاب چند رشته ای را پوشش می دهد طیف گسترده ای از موضوعات را در سه بخش است:

بخش ۱: عفونت ها و میزبان پاسخ

اپیدمیولوژی عفونت در قرن جدید
باکتریایی استئومیلیت: درمانگر نقطه ای از مشخصات
بخش ۲: رادیولوژی تصویربرداری

رادیولوژی تصویربرداری استئومیلیت
رادیولوژی تصویربرداری از عفونت ستون فقرات
تصویربرداری رادیولوژی از عفونت های بافت نرم
رادیولوژی تصویربرداری از شکم عفونت ها و بیماری های التهابی
رادیولوژی تصویربرداری از عفونت عروقی پیوند
رادیولوژی تصویربرداری سل و اچ آی وی
قسمت ۳: تصویربرداری پزشکی هسته ای

پزشکی هسته ای تصویربرداری از عفونت ها: تکنیک های، خرید پروتکل، و معیارهای تفسیر
پزشکی هسته ای تصویربرداری استئومیلیت: WBC، آنتی بادی منوکلونال، یا باکتریایی تصویربرداری؟
پزشکی هسته ای تصویربرداری از Spondylodiscitis: نقش در حال ظهور از PET
پزشکی هسته ای تصویربرداری از عفونت های بافت نرم
پزشکی هسته ای تصویربرداری از عفونت ها و بیماری های التهابی در شکم
پزشکی هسته ای تصویربرداری عروق پیوند عفونت: نقش او از تصویربرداری ترکیبی
پزشکی هسته ای تصویربرداری سل و اچ آی وی
پزشکی هسته ای تصویربرداری از تب با علت نامعلوم
پزشکی هسته ای تصویربرداری بیماری های التهابی
همراه با موارد بالینی دقت توسعه یافته توصیف مدیریت بیماران مبتلا به التهاب و عفونت، تصویربرداری تشخیصی عفونت و بیماری های التهابی راهنمای ایده آل برای رادیولوژیست ها و پزشکان پزشکی هسته ای و همچنین متخصصان بالینی از بسیاری از زمینه های دیگر است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *