دانلود کتاب Different Perspectives In Design Thinking, 2022

نام کتاب: Different Perspectives In Design Thinking

نویسنده: Yvonne Eriksson

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۲۲

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۳۶۷۲۵۴۲۳۰, ۹۷۸۱۰۳۲۱۲۴۹۷۱, ۹۷۸۰۴۲۹۲۸۹۳۷۸,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۵۹

حجم کتاب: ۱۰ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: CRC Press

Description About Book Different Perspectives In Design Thinking From Amazon


Globalization and digitalization are buzz words in contemporary society. They affect both our private and our professional lives. Society has become more diverse with easier access to information and to virtual platforms that gives us opportunity to be in touch with colleagues, friends, family, etc. at any time. A complex environment is emerging wherein internet of things and big data are being integrated with products, production systems, healthcare, and daily activity and play an important part in decision making. This has an impact on future designs and the role of designers. Responsible designers with a holistic perspective are needed.

The book highlights several aspects of design thinking such as Information Design and Critical Design. The meaning of culture, gender and disabilities are also discussed. The functions of Information Design are changing from ‘showing the way’, instruction manuals and graphic design. It will affect among others, healthcare technology, smart products and Industry 4.0. Design thinking perspective that includes users from the entire chain and from the producer to the end user of the product or service, is needed. This will also require gender and culture issues to be taken into consideration in designing products and services. Design thinking methods and critical aspects of design will contribute to an inclusive society.

درباره کتاب Different Perspectives In Design Thinking ترجمه شده از گوگل


جهانی شدن و دیجیتالی شدن کلماتی پر سر و صدا در جامعه معاصر هستند. آنها بر زندگی خصوصی و حرفه ای ما تأثیر می گذارند. جامعه با دسترسی آسان تر به اطلاعات و بسترهای مجازی متنوع تر شده است که به ما این امکان را می دهد تا در هر زمان با همکاران، دوستان، خانواده و غیره در تماس باشیم. محیط پیچیده ای در حال ظهور است که در آن اینترنت اشیا و کلان داده با محصولات، سیستم های تولید، مراقبت های بهداشتی و فعالیت های روزانه ادغام می شوند و نقش مهمی در تصمیم گیری ایفا می کنند. این امر بر طراحی های آینده و نقش طراحان تأثیر می گذارد. به طراحان مسئول با دیدگاه کل نگر نیاز است.

این کتاب چندین جنبه از تفکر طراحی مانند طراحی اطلاعات و طراحی انتقادی را برجسته می کند. معنای فرهنگ، جنسیت و معلولیت نیز مورد بحث قرار گرفته است. کارکردهای طراحی اطلاعات از «نشان دادن راه»، کتابچه راهنمای دستورالعمل و طراحی گرافیکی در حال تغییر هستند. از جمله بر فناوری مراقبت های بهداشتی، محصولات هوشمند و صنعت ۴٫۰ تأثیر خواهد گذاشت. دیدگاه تفکر طراحی که شامل کاربران از کل زنجیره و از تولیدکننده تا کاربر نهایی محصول یا خدمات باشد، مورد نیاز است. این امر همچنین مستلزم در نظر گرفتن مسائل جنسیتی و فرهنگی در طراحی محصولات و خدمات است. روش های تفکر طراحی و جنبه های حیاتی طراحی به جامعه ای فراگیر کمک می کند.

[box type=”info”]  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله