دانلود کتاب Disease Control Priorities – Improving Health And Reducing Poverty, 3rd ed, 2018

نام کتاب: Disease Control Priorities – Improving Health And Reducing Poverty

نویسنده: Dean T. Jamison و

ویرایش: ۳

سال انتشار: ۲۰۱۸

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۶۴۸۰۵۲۸۸, ۱۴۶۴۸۰۵۲۸۸

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۴۲۹

انتشارات: World Bank Publications

Description About Book Disease Control Priorities – Improving Health And Reducing Poverty From Amazon


As the culminating volume in the DCP3 series, volume 9 will provide an overview of DCP3 findings and methods, a summary of messages and substantive lessons to be taken from DCP3, and a further discussion of cross-cutting and synthesizing topics across the first eight volumes. The introductory chapters (1-3) in this volume take as their starting point the elements of the Essential Packages presented in the overview chapters of each volume. First, the chapter on intersectoral policy priorities for health includes fiscal and intersectoral policies and assembles a subset of the population policies and applies strict criteria for a low-income setting in order to propose a “highest-priority” essential package. Second, the chapter on packages of care and delivery platforms for universal health coverage (UHC) includes health sector interventions, primarily clinical and public health services, and uses the same approach to propose a highest priority package of interventions and policies that meet similar criteria, provides cost estimates, and describes a pathway to UHC.

درباره کتاب Disease Control Priorities – Improving Health And Reducing Poverty ترجمه شده از گوگل


به عنوان حجم به اوج خود رسید در این مجموعه DCP3، حجم ۹ یک نمای کلی از یافته های DCP3 و روش ها، خلاصه ای از پیام ها و درس های اساسی از DCP3 گرفته شود، و یک بحث بیشتر در مقطع برش و موضوعات سنتز در هشت جلد اول ارائه . فصل مقدماتی (۱-۳) در این حجم را به عنوان نقطه شروع خود را از عناصر از بسته ضروری در فصل مرور کلی از هر حجم ارائه شده است. اول، فصل مربوط به اولویت های سیاست بین بخشی برای سلامت شامل سیاست ها و مونتاژ مالی و بین بخشی یک زیر مجموعه از سیاست های جمعیتی و معیارهای دقیق برای یک محیط کم درآمد به منظور ارائه یک “اولویت” بسته ضروری اعمال می شود. دوم، فصل مربوط به بسته های از مراقبت و تحویل سیستم عامل برای پوشش بهداشتی جهانی (UHC) شامل مداخلات بخش بهداشت و درمان، در درجه اول خدمات بالینی و بهداشتی، و با استفاده از همان روش به پیشنهاد یک بالاترین بسته اولویت اقدامات و سیاست هایی که با معیارهای مشابه، فراهم می کند برآورد هزینه، و یک مسیر به UHC توصیف می کند.

[box type=”info”]  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *