دانلود کتاب Engineering Graphics, 2012

نام کتاب: Engineering Graphics

نویسنده: Basant Agrawal و C. M. Agrawal

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۲

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۰۷۱۳۲۹۸۱۱, ۰۰۷۱۳۲۹۸۱۱

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۶۰۶

انتشارات: Mcgraw-Hill Education

Description About Book Engineering Graphics From Amazon


This textbook on Engineering Drawing is designed as a basic textbook for all first-year engineering students. It aims at simplifying the study of engineering drawing by emphasizing on the basic concepts and providing a step-by-step methodology to explain the drawing and visualization of objects.

Features:
Emphasis on basic concepts with simplified presentation of the subject matter and illustrations
Use of latest BIS and ISO standards
Excellent illustrations (2D and 3D) for effective visualization of the objects
Table of Contents:
Drawing Instruments and Sheet Layout
Lines, Lettering and Dimensioning
Geometrical Constructions
Scales
Conic Sections
Engineering Curves and Loci of Points
Orthographic Projections
Projections of Points
Projections of Straight Lines
Projections of Planes
Projections of Solids
Sections of Solids
Development of Surfaces
Intersection of Surfaces
Isometric Projections
Oblique Projections
Perspective Projections
Computer Aided Design (CAD)
Index

درباره کتاب Engineering Graphics ترجمه شده از گوگل


این کتاب درسی در نقشه کشی و مهندسی است که به عنوان یک کتاب درسی پایه برای تمام دانشجویان مهندسی سال اول طراحی شده است. این در ساده مطالعه طراحی مهندسی با تاکید بر مفاهیم اساسی و ارائه یک روش گام به گام به توضیح است که طراحی و تجسم اشیاء هدف.

امکانات:
تاکید بر مفاهیم اساسی با ارائه ساده از موضوع و تصاویر
استفاده از آخرین استاندارد BIS و ISO
تصاویر عالی (۲D و ۳D) برای تجسم موثر از اشیاء
فهرست مطالب:
ابزارهای رسم و ورق های طرح بندی
خطوط، حروف و ابعاد
هندسی ساخت و ساز
برج میزان
بخش مخروطی
منحنی مهندسی و جایگاه از امتیاز
بینی املایی
پیش بینی امتیاز
پیش بینی خطوط مستقیم
پیش بینی هواپیماها
پیش بینی شهادت امام رضا
بخش شهادت امام رضا
توسعه سطوح
تقاطع سطوح
تصویر ایزومتریک
تصویر مایل
پیش بینی چشم انداز
طراحی به کمک کامپیوتر (CAD)
فهرست مطالب

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *