دانلود کتاب Evidence Based Pathology And Laboratory Medicine, 2011

نام کتاب: Evidence Based Pathology And Laboratory Medicine

نویسنده: Alberto M. Marchevsky و Mark R. Wick و Alberto M. Marchevsky و Mark Wick

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۱

کد ISBN کتاب: ۱۴۴۱۹۱۰۲۹۸, ۹۷۸۱۴۴۱۹۱۰۲۹۵, ۱۴۴۱۹۱۰۳۰۱, ۹۷۸۱۴۴۱۹۱۰۳۰۱

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۶۱

انتشارات: Springer-Verlag New York

Description About Book Evidence Based Pathology And Laboratory Medicine From Amazon


Focusing on practical, patient related issues, this volume provides the basic concepts of Evidence Based Medicine (EBM) as they relate to Pathology and Laboratory Medicine and presents various practical applications. It includes EBM concepts for use in the identification of cost-effective panels of immunostains and other laboratory tests and for improvement of diagnostic accuracy based on the identification of selected diagnostic features for particular differential diagnosis. EBM concepts are also put forth for use in Meta-analysis to integrate the results of conflicting literature reports and use of novel analytical tools such as Bayesian belief networks, neural networks, multivariate statistics and decision tree analysis for the development of new diagnostic and prognostic models for the evaluation of patients. This volume will be of great value to pathologists who will benefit from the concepts being promoted by EBM, such as levels of evidence, use of Bayesian statistics to develop diagnostic and other rules and stronger reliance on “hard data” to support therapeutic and diagnostic modalities.

درباره کتاب Evidence Based Pathology And Laboratory Medicine ترجمه شده از گوگل


تمرکز بر روی عملی، مسائل مرتبط بیمار، این حجم مفاهیم اولیه پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM) عنوان آنها را به آسیب شناسی و پزشکی آزمایشگاهی و ارائه برنامه های مختلف عملی مربوط فراهم می کند. این شامل مفاهیم EBM برای استفاده در شناسایی پانل مقرون به صرفه از immunostains و سایر تست های آزمایشگاهی و برای بهبود دقت تشخیصی بر اساس شناسایی ویژگی های تشخیصی برای تشخیص افتراقی خاص است. مفاهیم EBM نیز جلو برای استفاده در فراتحلیل به ادغام نتایج حاصل از گزارشات متناقضی مبنی بر ادبیات و استفاده از ابزارهای تحلیلی جدید مانند شبکه های بیزی اعتقاد، شبکه های عصبی، آمار چند متغیره و تجزیه و تحلیل درخت تصمیم گیری برای توسعه مدل های تشخیصی و پیش آگهی های جدید قرار داده برای ارزیابی بیماران. این حجم خواهد از ارزش فراوانی برای آسیب شناسان که از مفاهیم بهره مند خواهد شد که توسط EBM ترویج، مانند سطوح شواهد باشد، استفاده از آمار بیزی به توسعه تشخیصی و سایر قوانین و اعتماد قوی تر در “اطلاعات سخت” برای حمایت از روش های درمانی و تشخیصی .

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *