دانلود کتاب Fluid Mechanics – Worked Examples For Engineers, 1998

نام کتاب: Fluid Mechanics – Worked Examples For Engineers

نویسنده: Carl Schaschke

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۱۹۹۸

کد ISBN کتاب: ۰۸۵۲۹۵۴۰۵۰, ۹۷۸۰۸۵۲۹۵۴۰۵۸

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۶۴

انتشارات: Inst Of Chemical Engineers Uk

Description About Book Fluid Mechanics – Worked Examples For Engineers From Amazon


A collection of problems in fundamental fluid mechanics with accompanying solutions, aimed at supporting undergraduates and tutors involved in design projects.The book illustrates the application of theory in fluid mechanics and enables students new to the science to grasp fundamental concepts in the subject. The mathematical approach is simple for anyone with prior knowledge of basic engineering concepts. Additional problems at the end of each chapter aim to extend the reader s experience in problem-solving and help develop a deeper understanding of the subject.IChemE, the Institution of Chemical Engineers, is the center for chemical, biochemical and process engineering professionals worldwide. We are the heart of the process community, promoting competence and a commitment to sustainable development, advancing the discipline for the benefit of society and supporting the professional development of members. Some of the areas we publish in include: -Safety in the process industries – the BP Process Safety series-Consultancy for chemical engineers-Project management in the process industries-Contract management in the process industries – International Forms Of Contract series-Communication skills for engineers

درباره کتاب Fluid Mechanics – Worked Examples For Engineers ترجمه شده از گوگل


مجموعه ای از مسائل در مکانیک اساسی مایع با راه حل های همراه، با هدف حمایت از دانشجویان دوره کارشناسی و آموزگار درگیر در طراحی کتاب پروژه های نشان می دهد استفاده از تئوری در مکانیک سیالات و دانشجویان جدید به علم را قادر به درک مفاهیم اساسی در این موضوع. روش ریاضی ساده برای هر کسی با دانش قبلی از مفاهیم مهندسی اساسی است. مشکلات اضافی در پایان هر فصل هدف به گسترش خواننده ها تجربه در حل مسئله و کمک به توسعه عمیق تر درک از subject.IChemE از موسسه مهندسین شیمی، مرکز برای حرفه ای شیمیایی، بیوشیمیایی و مهندسی فرآیند در سراسر جهان است. ما در قلب جامعه تکنولوژیکی، ارتقاء مهارت و تعهد به توسعه پایدار، پیشرفت این رشته به نفع جامعه و حمایت از توسعه حرفه ای از اعضای. برخی از مناطق ما در انتشار عبارتند از: ایمنی در صنایع فرایندی – فرآیند BP ایمنی سری-مشاوره برای مهندسان پروژه های شیمیایی مدیریت در مدیریت فرایند صنعتی-قرارداد در صنایع فرایندی – شکل بین المللی مهارت قرارداد سری های ارتباطی برای مهندسان

[box type=”info”]  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *