دانلود کتاب Foundations Of Solid State Physics – Dimensionality And Symmetry, 2019

نام کتاب: Foundations Of Solid State Physics – Dimensionality And Symmetry

نویسنده: David Carroll و Siegmar Roth

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۹

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۵۲۷۸۱۶۵۶۹, ۳۵۲۷۸۱۶۵۶۹, ۹۷۸۳۵۲۷۸۱۶۵۹۰, ۳۵۲۷۸۱۶۵۹۳, ۹۷۸۳۵۲۷۳۴۵۰۴۵, ۹۷۸۳۵۲۷۸۱۶۵۸۳

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۵۹۲

انتشارات: Wiley-Vch Verlag Gmbh & Co

Description About Book Foundations Of Solid State Physics – Dimensionality And Symmetry From Amazon


An essential guide to solid state physics through the lens of dimensionality and symmetry Foundations of Solid State Physics introduces the essential topics of solid state physics as taught globally with a focus on understanding the properties of solids from the viewpoint of dimensionality and symmetry. Written in a conversational manner and designed to be accessible, the book contains a minimal amount of mathematics. The authors’noted experts on the topic’offer an insightful review of the basic topics, such as the static and dynamic lattice in real space, the reciprocal lattice, electrons in solids, and transport in materials and devices. The book also includes more advanced topics: the quasi-particle concept (phonons, solitons, polarons, excitons), strong electron-electron correlation, light-matter interactions, and spin systems. The authors’ approach makes it possible to gain a clear understanding of conducting polymers, carbon nanotubes, nanowires, two-dimensional chalcogenides, perovskites and organic crystals in terms of their expressed dimension, topological connectedness, and quantum confinement. This important guide: -Offers an understanding of a variety of technology-relevant solid-state materials in terms of their dimension, topology and quantum confinement -Contains end-of-chapter problems with different degrees of difficulty to enhance understanding -Treats all classical topics of solid state physics courses – plus the physics of low-dimensional systems Written for students in physics, material sciences, and chemistry, lecturers, and other academics, Foundations of Solid State Physics explores the basic and advanced topics of solid state physics with a unique focus on dimensionality and symmetry. Read more…
Abstract: An essential guide to solid state physics through the lens of dimensionality and symmetry Foundations of Solid State Physics introduces the essential topics of solid state physics as taught globally with a focus on understanding the properties of solids from the viewpoint of dimensionality and symmetry. Written in a conversational manner and designed to be accessible, the book contains a minimal amount of mathematics. The authors’noted experts on the topic’offer an insightful review of the basic topics, such as the static and dynamic lattice in real space, the reciprocal lattice, electrons in solids, and transport in materials and devices. The book also includes more advanced topics: the quasi-particle concept (phonons, solitons, polarons, excitons), strong electron-electron correlation, light-matter interactions, and spin systems. The authors’ approach makes it possible to gain a clear understanding of conducting polymers, carbon nanotubes, nanowires, two-dimensional chalcogenides, perovskites and organic crystals in terms of their expressed dimension, topological connectedness, and quantum confinement. This important guide: -Offers an understanding of a variety of technology-relevant solid-state materials in terms of their dimension, topology and quantum confinement -Contains end-of-chapter problems with different degrees of difficulty to enhance understanding -Treats all classical topics of solid state physics courses – plus the physics of low-dimensional systems Written for students in physics, material sciences, and chemistry, lecturers, and other academics, Foundations of Solid State Physics explores the basic and advanced topics of solid state physics with a unique focus on dimensionality and symmetry

درباره کتاب Foundations Of Solid State Physics – Dimensionality And Symmetry ترجمه شده از گوگل


راهنمای ضروری برای فیزیک حالت جامد از طریق لنز ابعاد و تقارن مبانی فیزیک حالت جامد موضوعات اساسی فیزیک حالت جامد معرفی به عنوان سطح جهانی با تمرکز بر درک خواص مواد جامد از نظر ابعاد و تقارن تدریس می شود. نوشته شده در یک حالت محاوره ای و طراحی شده است که در دسترس است، این کتاب شامل یک مقدار حداقل از ریاضیات. کارشناسان authors’noted در topic’offer بررسی روشنگری از مباحث بنیادی، مانند استاتیک و شبکه پویا در فضای واقعی، شبکه متقابل، الکترون ها در مواد جامد، و حمل و نقل در مواد و دستگاه های. این کتاب همچنین شامل مباحث پیشرفته تر: مفهوم شبه ذرات (فونون ها، سالیتون، پولارونها، اکسیتونها)، همبستگی الکترون-الکترون قوی، فعل و انفعالات نور-ماده، و سیستم چرخش. رویکرد نویسندگان را ممکن می سازد برای به دست آوردن درک روشنی از پلیمرهای رسانا، نانولوله های کربنی، نانوسیم، کالکوژنها دو بعدی، perovskites و کریستال آلی از نظر ابعاد خود را بیان، ارتباط توپولوژیک، و حبس کوانتومی. این راهنمای مهم: -Offers درک درستی از انواع مواد حالت جامد فن آوری مرتبط از نظر ابعاد، توپولوژی و حبس کوانتومی، شامل پایان فصل مشکلات با درجات مختلف از دشواری آنها به منظور افزایش درک -Treats تمام موضوعات کلاسیک جامد دوره دولت فیزیک – به همراه فیزیک سیستم های کم بعدی نوشته شده برای دانش آموزان در فیزیک، علوم مواد، و مواد شیمیایی، استادان و دانشگاهیان دیگر، مبانی فیزیک حالت جامد به بررسی موضوعات اساسی و پیشرفته از فیزیک حالت جامد با منحصر به فرد تمرکز بر روی ابعاد و تقارن است. ادامه مطلب …
چکیده: راهنمای ضروری برای فیزیک حالت جامد از طریق لنز ابعاد و تقارن مبانی فیزیک حالت جامد موضوعات اساسی فیزیک حالت جامد معرفی به عنوان سطح جهانی با تمرکز بر درک خواص مواد جامد از نظر ابعاد و تقارن تدریس می شود. نوشته شده در یک حالت محاوره ای و طراحی شده است که در دسترس است، این کتاب شامل یک مقدار حداقل از ریاضیات. کارشناسان authors’noted در topic’offer بررسی روشنگری از مباحث بنیادی، مانند استاتیک و شبکه پویا در فضای واقعی، شبکه متقابل، الکترون ها در مواد جامد، و حمل و نقل در مواد و دستگاه های. این کتاب همچنین شامل مباحث پیشرفته تر: مفهوم شبه ذرات (فونون ها، سالیتون، پولارونها، اکسیتونها)، همبستگی الکترون-الکترون قوی، فعل و انفعالات نور-ماده، و سیستم چرخش. رویکرد نویسندگان را ممکن می سازد برای به دست آوردن درک روشنی از پلیمرهای رسانا، نانولوله های کربنی، نانوسیم، کالکوژنها دو بعدی، perovskites و کریستال آلی از نظر ابعاد خود را بیان، ارتباط توپولوژیک، و حبس کوانتومی. این راهنمای مهم: -Offers درک درستی از انواع مواد حالت جامد فن آوری مرتبط از نظر ابعاد، توپولوژی و حبس کوانتومی، شامل پایان فصل مشکلات با درجات مختلف از دشواری آنها به منظور افزایش درک -Treats تمام موضوعات کلاسیک جامد دوره دولت فیزیک – به همراه فیزیک سیستم های کم بعدی نوشته شده برای دانش آموزان در فیزیک، علوم مواد، و مواد شیمیایی، استادان و دانشگاهیان دیگر، مبانی فیزیک حالت جامد به بررسی موضوعات اساسی و پیشرفته از فیزیک حالت جامد با منحصر به فرد تمرکز بر روی ابعاد و تقارن

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *