دانلود کتاب Gao S., Lean Construction Management – The Toyota Way, 2014

Gao S., Lean Construction Management - The Toyota Way, 2014

نام کتاب: Lean Construction Management – The Toyota Way

نویسنده: Shang Gao  و  Sui Pheng Low

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۴

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۹۰

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer

Description About Book Lean Construction Management – The Toyota Way From Amazon


The book presents a mixed research method adopted to assess and present the Toyota Way practices within construction firms in general and for firms in China specifically. The results of an extensive structured questionnaire survey based on the Toyota Way-styled attributes identified were developed and data collected from building professionals working in construction firms is presented.

The quantitative data presented in the book explains the status quo of the Toyota Way-styled practices implemented in the construction industry, as well as the extent to which these attributes were perceived for lean construction management. The book highlights all the actionable attributes derived from the Toyota Way model appreciated by the building professionals, but alerts the readers that some attributes felled short of implementation. Further findings from in-depth interviews and case studies are also presented in the book to provide to readers an understanding how these Toyota Way practices can be implemented in real-life projects. Collectively, all the empirical findings presented in this book can serve to enhance understanding of Toyota Way practices in the lean construction management context.

The readers are then guided through to understand the gaps between actual practice and Toyota Way-styled practices, and the measures that they may undertake to circumvent the challenges for implementation. The book also presents to readers the SWOT analysis that addresses the strengths, weaknesses, opportunities and threats towards the implementation of the Toyota Way in the construction industry. The book prescribes the Toyota Way model for use in construction firms to strategically implement lean construction management. The checklist presented in the book enables readers to draw lessons that may be used additionally as a holistic assessment tool for measuring the maturity of firms with respect to their Toyota Way implementation. Consequent to this, management would then be in a better position to develop plans for Toyota Way implementation by focusing on weak areas, strengthening them, and thus increasing the likelihood of success in the implementation of the Toyota Way.

In a nutshell, this book provides a comprehensive and valuable resource for firms not only in the construction industry but also businesses outside of the construction sector to better understand the Toyota Way and how this understanding can translate to implementation of lean construction/business management to enhance profitability and survivability in an increasingly competitive global market place.

درباره کتاب Lean Construction Management – The Toyota Way – ترجمه شده از گوگل


این کتاب یک روش تحقیق ترکیبی است که برای ارزیابی و ارائه راهکارهای تویوتای راه در داخل شرکت های ساختمانی به طور کلی و برای شرکت های چین به طور خاص مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج یک نظرسنجی گسترده پرسشنامه ساختاری مبتنی بر ویژگی های مدل تویوتای Way مشخص شده و داده های جمع آوری شده از متخصصان ساختمان در شرکت های ساختمانی ارائه شده است.

داده های کمی که در این کتاب ارائه شده است، وضعیت موجود در شیوه های Toyota Way را که در صنعت ساخت و ساز به کار رفته است، توضیح می دهد و همچنین میزان این ویژگی ها را برای مدیریت ساخت و ساز لاغر درک می کند. این کتاب تمام ویژگی های عملی را که از سوی مدل تویوتا به ارمغان آورده و توسط متخصصان ساختمان مورد قدردانی قرار گرفته است، برجسته می کند، اما به خوانندگان هشدار می دهد که بعضی از مشخصه ها کوتاهتر از اجرای آن هستند. یافته های بیشتر از مصاحبه عمیق و مطالعات موردی نیز در این کتاب ارائه شده است تا خوانندگان را در درک اینکه چگونه این شیوه های تویوتا را می توان در پروژه های واقعی اجرا کرد. به طور خلاصه، تمام یافته های تجربی ارائه شده در این کتاب می تواند به بهبود درک روش های تویوتای راه در زمینه مدیریت ساخت و ساز لاغر کمک کند.

خوانندگان سپس از طریق آن به منظور درک شکاف بین عمل واقعی و شیوه های سبک Toyota Way، و اقداماتی که ممکن است برای دور زدن چالش های پیاده سازی انجام دهند، هدایت می شود. این کتاب همچنین به تجزیه و تحلیل SWOT ارائه شده به خوانندگان ارائه می دهد که نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات را برای اجرای راه تویوتا در صنعت ساخت و ساز ارائه می دهد. این کتاب مدل تویوتای راه را برای استفاده در شرکت های ساختمانی برای مدیریت استراتژیک مدیریت ساخت و ساز لاغر معرفی می کند. چک لیست موجود در کتاب، خوانندگان را قادر می سازد تا درس هایی را که می توانند علاوه بر این به عنوان یک ابزار ارزیابی جامع برای اندازه گیری بلوغ شرکت ها با توجه به پیاده سازی تویوتای خود استفاده کنند، استفاده می کنند. پس از آن، مدیران در موقعیت بهتر قرار خواهند گرفت تا برنامه هایی برای اجرای تویوتا با تمرکز بر مناطق ضعیف، تقویت آنها و در نتیجه افزایش احتمال پیاده سازی راه تویوتا را افزایش دهند.

به طور خلاصه، این کتاب منبع جامع و با ارزش برای شرکت ها نه تنها در صنعت ساخت و ساز بلکه همچنین کسب و کارهای خارج از بخش ساخت و ساز برای درک بهتر راه Toyota Way و چگونگی این درک می تواند به اجرای مدیریت ساخت و ساز نزولی / کسب و کار به منظور افزایش سودآوری و قابلیت انقباض در یک بازار جهانی به طور فزاینده رقابتی.

  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *