دانلود کتاب Generic – The Unbranding Of Modern Medicine, 2014

نام کتاب: Generic – The Unbranding Of Modern Medicine

نویسنده: Jeremy A. Greene

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۴

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۲۱۴۱۴۹۴۲, ۱۴۲۱۴۱۴۹۴۵

فرمت: EPUB

تعداد صفحه: ۳۷۶

انتشارات: Jhu Press

Description About Book Generic – The Unbranding Of Modern Medicine From Amazon


Generic drugs are now familiar objects in clinics, drugstores, and households around the world. We like to think of these tablets, capsules, patches, and ointments as interchangeable with their brand-name counterparts: why pay more for the same? And yet they are not quite the same. They differ in price, in place of origin, in color, shape, and size, in the dyes, binders, fillers, and coatings used, and in a host of other ways. Claims of generic equivalence, as physician-historian Jeremy Greene reveals in this gripping narrative, are never based on being identical to the original drug in all respects, but in being the same in all ways that matter. How do we know what parts of a pill really matter? Decisions about which differences are significant and which are trivial in the world of therapeutics are not resolved by simple chemical or biological assays alone. As Greene reveals in this fascinating account, questions of therapeutic similarity and difference are also always questions of pharmacology and physiology, of economics and politics, of morality and belief. Generic is the first book to chronicle the social, political, and cultural history of generic drugs in America. It narrates the evolution of the generic drug industry from a set of mid-twentieth-century “schlock houses” and “counterfeiters” into an agile and surprisingly powerful set of multinational corporations in the early twenty-first century. The substitution of bioequivalent generic drugs for more expensive brand-name products is a rare success story in a field of failed attempts to deliver equivalent value in health care for a lower price. Greene’s history sheds light on the controversies shadowing the success of generics: problems with the generalizability of medical knowledge, the fragile role of science in public policy, and the increasing role of industry, marketing, and consumer logics in late-twentieth-century and early twenty-first century health care.

درباره کتاب Generic – The Unbranding Of Modern Medicine ترجمه شده از گوگل


داروهای ژنریک اکنون اشیاء آشنا در درمانگاه ها، داروخانه ها و خانواده ها در سراسر جهان است. ما دوست داریم به این قرص، کپسول، تکه، و پماد به عنوان قابل تعویض با همتایان نام تجاری، نام خود فکر می کنم: چرا پرداخت بیشتر برای همان؟ و با این حال آنها کاملا یکسان نیست. آنها در قیمت در یک میزبان از راه دیگر متفاوت است، در محل منبع، در رنگ، شکل و اندازه، در رنگ ها، پوشه ها، مواد، و پوشش استفاده می شود. ادعای عمومی هم ارزی، به عنوان پزشک و مورخ جرمی گرین در این روایت عمل بالا بردن فیش نشان می دهد، و هرگز بر روی یکسان به مواد مخدر اصلی را در تمام جهات بودن است، اما در حال یکسان در تمام راه های آن ماده. چگونه ما واقعا مهم می دانم که چه بخش هایی از یک قرص؟ تصمیم گیری در مورد که تفاوت معنی داری هستند و که بی اهمیت در جهان از درمان توسط شیمیایی ساده و یا سنجش بیولوژیکی تنهایی حل و فصل نشده است. به عنوان گرین در این حساب کاربری جذاب نشان می دهد، پرسش از شباهت درمانی و تفاوت نیز همیشه سوالات فارماکولوژی و فیزیولوژی، اقتصاد و سیاست، اخلاق و اعتقاد است. عمومی اولین کتاب به وقایع تاریخ اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی داروهای ژنریک در امریکا است. این روایت تکامل صنعت مواد مخدر عمومی از مجموعه ای از اواسط قرن بیستم “خانه های از schlock” و “جعل” به یک چالاک و مجموعه ای شگفت آور قدرتمند از شرکت های چند ملیتی در اوایل قرن بیست و یکم. جایگزینی داروهای ژنریک با قرص برای محصولات گران نام تجاری، نام داستان یک موفقیت نادر در یک میدان از تلاش موفق به ارائه ارزش معادل در مراقبت های بهداشتی برای قیمت پایین تر است. تاریخ گرین میریزد نور در مجادلات سایه موفقیت جنریک: مشکلات با تعمیم دانش پزشکی، نقش شکننده علم در سیاست عمومی و افزایش نقش صنعت، بازاریابی، و منطق مصرف کننده در اواخر قرن بیستم و اوایل بیست و یکم مراقبت های بهداشتی قرن.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *