دانلود کتاب Guidelines For Vapor Cloud Explosion, Pressure Vessel Burst, Bleve, And Flash Fire Hazards, 2010

نام کتاب: Guidelines For Vapor Cloud Explosion, Pressure Vessel Burst, Bleve, And Flash Fire Hazards

نویسنده: –

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۰

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۴۷۰۲۵۱۴۷۸, ۹۷۸۰۴۷۰۶۴۰۴۴۹

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۴۴۹

انتشارات: Wiley-AIChE

Description About Book Guidelines For Vapor Cloud Explosion, Pressure Vessel Burst, Bleve, And Flash Fire Hazards From Amazon


This guide provides an overview of methods for estimating the characteristics of vapor cloud explosions, flash fires, and boiling-liquid-expanding-vapor explosions (BLEVEs) for practicing engineers. It has been updated to include advanced modeling technology, especially with respect to vapor cloud modeling and the use of computational fluid dynamics. The text also reviews past experimental and theoretical research and methods to estimate consequences. Heavily illustrated with photos, charts, tables, and diagrams, this manual is an essential tool for safety, insurance, regulatory, and engineering students and professionals.Content:
Chapter 1 Introduction (pages 1–۲):
Chapter 2 Management Overview (pages 3–۶):
Chapter 3 Case Histories (pages 7–۴۹):
Chapter 4 Basic Concepts (pages 51–۷۶):
Chapter 5 Flash Fires (pages 77–۹۶):
Chapter 6 Vapor Cloud Explosions (pages 97–۲۳۹):
Chapter 7 Pressure Vessel Bursts (pages 241–۳۱۰):
Chapter 8 Basic Principles of BLEVEs (pages 311–۳۶۰):

درباره کتاب Guidelines For Vapor Cloud Explosion, Pressure Vessel Burst, Bleve, And Flash Fire Hazards ترجمه شده از گوگل


این راهنما یک مرور کلی از روش براورد ویژگی های انفجار ابر بخار، آتش سوزی فلش و جوش مایع در حال گسترش بخار انفجار (BLEVEs) برای تمرین مهندسان فراهم می کند. به روز شده است که شامل تکنولوژی مدل سازی پیشرفته، به ویژه با توجه به مدل سازی ابر بخار و استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی. متن نیز تجربی گذشته و پژوهش های نظری و روش به عواقب برآورد بررسی. به شدت با عکس ها، نمودارها، جداول، و نمودارهای نشان داده شده، این راهنما یک ابزار ضروری برای ایمنی، بیمه، نظارتی، و دانشجویان مهندسی و professionals.Content است:
فصل ۱ مقدمه (صفحات ۱-۲):
نمای کلی مدیریت فصل ۲ (صفحات ۳-۶):
فصل ۳ تاریخ مورد (صفحه ۷-۴۹):
مفاهیم فصل ۴ عمومی (صفحات ۵۱-۷۶):
آتش سوزی فصل ۵ فلش (صفحات ۷۷-۹۶):
انفجار فصل ۶ بخار ابر (صفحات ۹۷-۲۳۹):
فصل ۷ فشار انفجار کشتی (صفحات ۲۴۱-۳۱۰):
فصل ۸ اصول BLEVEs (صفحات ۳۱۱-۳۶۰):

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *