دانلود کتاب Health Inequality An Introduction To Concepts, Theories And Methods, 2nd ed, 2017;2016

نام کتاب: Health Inequality An Introduction To Concepts, Theories And Methods

نویسنده: Bartley و Mel

ویرایش: ۲

سال انتشار: ۲۰۱۷;۲۰۱۶

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۷۴۵۶۹۱۱۲۱, ۹۷۸۰۷۴۵۶۹۱۰۹۱, ۰۷۴۵۶۹۱۰۹۹, ۹۷۸۰۷۴۵۶۹۱۱۰۷, ۰۷۴۵۶۹۱۱۰۲, ۹۷۸۰۷۴۵۶۹۱۱۳۸, ۰۷۴۵۶۹۱۱۲۹, ۰۷۴۵۶۹۱۱۳۷

فرمت: AZW3

تعداد صفحه: ۲۴۴

انتشارات: Wiley

Description About Book Health Inequality An Introduction To Concepts, Theories And Methods From Amazon


What is social inequality? — What is health inequality? — Figuring out health inequality — Explanatory models I : behavioural and ‘cultural’ explanations — Explanatory models II : psycho-social factors — Explanatory models III : materialist explanations — Macro-social models — Gender and inequality in health — Ethnic inequalities in health — Health inequality in the life course — The way forward for research and policy debate

درباره کتاب Health Inequality An Introduction To Concepts, Theories And Methods ترجمه شده از گوگل


نابرابری های اجتماعی چیست؟ – نابرابری سلامت چیست؟ – مشخص کردن نابرابری های بهداشتی – مدل های تبیینی من: رفتاری و «فرهنگی» توضیحات – مدل های تبیینی دوم: عوامل روانی اجتماعی – مدل های تبیینی III: توضیحات ماتریالیستی – مدل های کلان اجتماعی – جنسیت و نابرابری در سلامت – – نابرابری قومی در سلامت – نابرابری بهداشت در دوره زندگی – راه پیش رو برای بحث تحقیقات و سیاست

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *