دانلود کتاب Hungary – Country Health Profile 2019, 2019

نام کتاب: Hungary – Country Health Profile 2019

نویسنده: OECD

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۹

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۲۶۴۸۲۷۸۱۳, ۹۲۶۴۸۲۷۸۱۱

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۰۰

انتشارات: European Observatory On Health Systems And Policies; Oecd Publishing

Description About Book Hungary – Country Health Profile 2019 From Amazon


This profile provides a concise and policy-relevant overview of health and the health system in Hungary as part of the broader series of the State of Health in the EU country profiles. It provides a short synthesis of: the health status in the country; the determinants of health, focussing on behavioural risk factors; the organisation of the health system; and the effectiveness, accessibility and resilience of the health system. This profile is the joint work of the OECD and the European Observatory on Health Systems and Policies, in co-operation with the European Commission.

درباره کتاب Hungary – Country Health Profile 2019 ترجمه شده از گوگل


این نمایه یک مختصر و کلی سیاست های مربوط به بهداشت و درمان و نظام سلامت در مجارستان به عنوان بخشی از سری گسترده تر از دولت سلامت در پروفایل های کشور اتحادیه اروپا فراهم می کند. این برنامه یک سنتز کوتاه از: وضعیت سلامت در کشور؛ شاخص های سالمت، تمرکز بر عوامل خطر رفتاری؛ سازمان نظام سلامت؛ و اثربخشی، در دسترس و انعطاف پذیری از نظام سلامت. این مشخصات کار مشترک سازمان همکاری و توسعه و رصدخانه اروپا در سیستم بهداشت و درمان و سیاست، در همکاری با کمیسیون اروپا است.

[box type=”info”]  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *