دانلود کتاب Image, Text, Architecture – The Utopics Of The Architectural Media, 2015

نام کتاب: Image, Text, Architecture – The Utopics Of The Architectural Media

نویسنده: Robin Wilson

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۵

کد ISBN کتاب: ۱۴۷۲۴۱۴۴۳۸, ۹۷۸۱۴۷۲۴۱۴۴۳۴,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۵۲

حجم کتاب: ۸ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Ashgate Publishing

Description About Book Image, Text, Architecture – The Utopics Of The Architectural Media From Amazon


Image, Text, Architecture brings a radical and detailed analysis of the modern and contemporary architectural media, addressing issues of architectural criticism, architectural photography and the role of journal editors. It covers examples as diverse as an article by British artist Paul Nash in The Architectural Review, 1940, an early project by French architects Lacaton Vassal published in the journal 2G, 2001, and recent photography by Hisao Suzuki for the Spanish journal El Croquis. At the intersection of image and text the book also reveals the role of the utopian impulse within the architectural media, drawing on theories of utopian discourse from the work of the French semiotician and art theorist Louis Marin, and the American Marxist critic Fredric Jameson. Through this it builds a fresh theoretical approach to journal studies, revealing a hitherto unexplored dimension of “latent” or “unconscious” discourse within the media portrait of architecture. The purpose of this enquiry is to highlight moments where a different type of critical voice emerges on the architectural journal page, indicating the possibility of a more progressive engagement with the media as a platform for critical and speculative thinking about architecture, and to rethink the journals’ role within architectural history.

درباره کتاب Image, Text, Architecture – The Utopics Of The Architectural Media ترجمه شده از گوگل


Image, Text, Architecture تجزیه و تحلیل ریشه ای و دقیق رسانه های معماری مدرن و معاصر را ارائه می دهد که به موضوعات نقد معماری، عکاسی معماری و نقش سردبیران مجلات می پردازد. نمونه‌های متنوعی مانند مقاله‌ای از هنرمند بریتانیایی پل نش در The Architectural Review، ۱۹۴۰، پروژه اولیه معماران فرانسوی Lacaton Vassal منتشر شده در مجله ۲G، ۲۰۰۱ و عکاسی اخیر هیسائو سوزوکی برای مجله اسپانیایی El Croquis را پوشش می‌دهد. در تقاطع تصویر و متن، کتاب همچنین نقش انگیزه آرمان‌شهری را در رسانه‌های معماری نشان می‌دهد، که از نظریه‌های گفتمان اتوپیایی از آثار لوئی مارین نشانه‌شناس و نظریه‌پرداز هنر فرانسوی و فردریک جیمسون منتقد مارکسیست آمریکایی استفاده می‌کند. از این طریق یک رویکرد نظری تازه به مطالعات مجلات ایجاد می کند، و بعد ناشناخته ای از گفتمان “نهفته” یا “ناخودآگاه” را در پرتره رسانه ای معماری آشکار می کند. هدف از این تحقیق برجسته کردن لحظاتی است که در آن نوع متفاوتی از صدای انتقادی در صفحه مجله معماری ظاهر می شود، که نشان دهنده امکان تعامل بیشتر با رسانه ها به عنوان بستری برای تفکر انتقادی و نظری در مورد معماری است و تجدید نظر در مجلات. نقش در تاریخ معماری

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله