دانلود کتاب Infertility – Genetic Factors, Treatment Risks And Benefits, Social And Psychological Consequences, 2013

نام کتاب: Infertility – Genetic Factors, Treatment Risks And Benefits, Social And Psychological Consequences

نویسنده: Renato Nascimento و Renato Nascimento و Henrique Vilas Boas

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۳

کد ISBN کتاب: ۱۶۲۲۵۷۹۰۹۷, ۹۷۸۱۶۲۲۵۷۹۰۹۹

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۵۳

انتشارات: Nova Science انتشاراتs, Inc.

Description About Book Infertility – Genetic Factors, Treatment Risks And Benefits, Social And Psychological Consequences From Amazon


Infertility affects about 15% of couples in western societies. In addition to isolation, infertility challenges women’s sense of identity, expectations of their life trajectory and their perceived value in society. This book presents current research on the genetic factors, treatment risk and benefits, and social and psychological consequences of infertility. Topics include the traditional Chinese medicine approach to fertility management; adverse outcomes of assisted reproduction techniques; the impact of follicular fluid components and embryo-endometrial cross-talk on the oocyte quality or embryo viability; iatrogenic damage incurred during fertility treatment upon gamete competence and embryonic viability; genetic factors of male infertility; animal models for studying female infertility; and treatment of endometriosis associated with infertility.

درباره کتاب Infertility – Genetic Factors, Treatment Risks And Benefits, Social And Psychological Consequences ترجمه شده از گوگل


ناباروری حدود ۱۵ درصد از زوج ها در جوامع غربی تاثیر می گذارد. علاوه بر انزوا، ناباروری فهم زنان از هویت، انتظارات از مسیر زندگی خود را و ارزش درک شده خود را در جامعه به چالش می کشد. این کتاب تحقیقات جاری درباره عوامل ژنتیکی، خطر درمان و منافع، و پیامدهای اجتماعی و روانی ناشی از ناباروری. مباحث عبارتند از رویکرد طب سنتی چینی به مدیریت باروری؛ عواقب نامطلوب تکنیک های کمک تولید مثل؛ تاثیر اجزای موجود در مایع فولیکولی و جنین-آندومتر مکالمه متقابل بر کیفیت کتابتخمک و یا زنده مانی رویان؛ آسیب درمانزاد وارده در طول درمان باروری بر صلاحیت گامت و زنده ماندن جنین؛ عوامل ژنتیکی ناباروری مردان؛ مدل های حیوانی برای مطالعه ناباروری در زنان؛ و درمان اندومتریوز مرتبط با ناباروری.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *