دانلود کتاب Introduction To Space Syntax In Urban Studies, 2021

نام کتاب: Introduction To Space Syntax In Urban Studies

نویسنده: Akkelies Van Nes و Claudia Yamu

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۲۱

کد ISBN کتاب: ۳۰۳۰۵۹۱۳۹۵, ۹۷۸۳۰۳۰۵۹۱۳۹۷,

فرمت: EPUB

تعداد صفحه: ۲۶۹

حجم کتاب: ۱۷۱ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer

Description About Book Introduction To Space Syntax In Urban Studies From Amazon


This open access textbook is a comprehensive introduction to space syntax method and theory for graduate students and researchers. It provides a step-by-step approach for its application in urban planning and design. This textbook aims to increase the accessibility of the space syntax method for the first time to all graduate students and researchers who are dealing with the built environment, such as those in the field of architecture, urban design and planning, urban sociology, urban geography, archaeology, road engineering, and environmental psychology. Taking a didactical approach, the authors have structured each chapter to explain key concepts and show practical examples followed by underlying theory and provided exercises to facilitate learning in each chapter. The textbook gradually eases the reader into the fundamental concepts and leads them towards complex theories and applications. In summary, the general competencies gain after reading this book are:

– to understand, explain, and discuss space syntax as a method and theory;

– be capable of undertaking various space syntax analyses such as axial analysis, segment analysis, point depth analysis, or visibility analysis;

– be able to apply space syntax for urban research and design practice;

– be able to interpret and evaluate space syntax analysis results and embed these in a wider context;

– be capable of producing new original work using space syntax.

This holistic textbook functions as compulsory literature for spatial analysis courses where space syntax is part of the methods taught. Likewise, this space syntax book is useful for graduate students and researchers who want to do self-study. Furthermore, the book provides readers with the fundamental knowledge to understand and critically reflect on existing literature using space syntax.

درباره کتاب Introduction To Space Syntax In Urban Studies ترجمه شده از گوگل


این کتاب درسی با دسترسی آزاد مقدمه ای جامع در مورد روش و نظریه نحو فضا برای دانشجویان و محققان تحصیلات تکمیلی است. این یک روش گام به گام برای کاربرد آن در برنامه ریزی و طراحی شهری ارائه می دهد. هدف این کتاب درسی افزایش دسترسی روش نحو فضا برای اولین بار برای همه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققانی است که با محیط ساخته شده سروکار دارند ، مانند کسانی که در زمینه معماری ، طراحی و برنامه ریزی شهری ، جامعه شناسی شهری ، جغرافیای شهری ، باستان شناسی ، مهندسی راه و روانشناسی محیط با استفاده از رویکرد آموزشی ، نویسندگان هر فصل را برای توضیح مفاهیم کلیدی و نشان دادن مثالهای عملی و به دنبال آن نظریه زیرین ، ساختار بندی کرده اند و تمریناتی را برای تسهیل یادگیری در هر فصل ارائه کرده اند. کتاب درسی به تدریج خواننده را در مفاهیم اساسی سهولت می بخشد و آنها را به سمت نظریه ها و کاربردهای پیچیده سوق می دهد. به طور خلاصه ، شایستگی های عمومی پس از خواندن این کتاب به شرح زیر است:

– درک ، توضیح و بحث درباره نحو فضا به عنوان یک روش و نظریه ؛

– قادر به انجام تجزیه و تحلیل نحوی فضایی مختلف مانند تجزیه و تحلیل محوری ، تجزیه و تحلیل قطعه ، تجزیه و تحلیل عمق نقطه یا تجزیه و تحلیل قابلیت دید باشد.

– قادر به استفاده از نحو فضا برای تحقیقات و طراحی شهری باشد.

– قادر به تفسیر و ارزیابی نتایج تجزیه و تحلیل نحو فضا و جاسازی آنها در زمینه وسیع تری باشد.

– قادر به تولید آثار اصلی جدید با استفاده از نحو فضایی باشد.

این کتاب درسی جامع به عنوان ادبیات اجباری برای دوره های تحلیل فضایی عمل می کند که نحو فضایی بخشی از روش های آموزش داده شده است. به همین ترتیب ، این کتاب نحو فضایی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققانی که می خواهند خودآموز باشند ، مفید است. علاوه بر این ، کتاب دانش اساسی را برای درک و تأمل انتقادی در ادبیات موجود با استفاده از نحو فضایی در اختیار خوانندگان قرار می دهد.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله