دانلود کتاب Knowledge Engineering In Health Informatics, 1997

نام کتاب: Knowledge Engineering In Health Informatics

نویسنده: Homer R. Warner M.D. و Ph.D. و Dean K. Sorenson Ph.D. و Omar Bouhaddou Ph.D.

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۱۹۹۷

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۶۱۲۷۲۹۹۱, ۹۷۸۱۴۶۱۲۱۸۲۲۷

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۶۵

انتشارات: Springer-Verlag New York

Description About Book Knowledge Engineering In Health Informatics From Amazon


This monograph series is intended to provide medical information scien­ tists, health care administrators, physicians, nurses, other health care pro­ viders, and computer science professionals with successful examples and experiences of computer applications in health care settings. Through these computer applications, we attempt to show what is effective and efficient, and hope to provide guidance on the acquisition or design of medical information systems so that costly mistakes can be avoided. Health care provider organizations such as hospitals and clinics are experiencing large demands for clinical information because of a transition from a “fee-for-service” to a “capitation-based” health care economy. This transition changes the way health care services are being paid for. Previ­ ously, nearly all health care services were paid for by insurance companies after the services were performed. Today, many procedures need to be pre approved and many charges for clinical services must be justified to the insurance plans. Ultimately, in a totally capitated system, the more patient care services are provided per patient, the less profitable the health care provider organization will be. Clearly, the financial risks have shifted from the insurance carriers to the health care provider organizations. For hospitals and clinics to assess these financial risks, management needs to know what services are to be provided and how to reduce them without impacting the quality of care. The balancing act of reducing costs but maintaining health care quality and patient satisfaction requires accurate information about the clinical services.

درباره کتاب Knowledge Engineering In Health Informatics ترجمه شده از گوگل


این سری رساله در نظر گرفته شده برای ارائه اطلاعات پزشکی tists دانشمندان، مدیران بهداشت و درمان، پزشکان، پرستاران، سایر مراقبت های بهداشتی viders حرفه ای، و حرفه ای علوم کامپیوتر با مثال ها و تجارب برنامه های کاربردی کامپیوتر در مراکز بهداشتی درمانی موفق است. از طریق این برنامه های کاربردی کامپیوتر، ما تلاش برای نشان دادن آنچه موثر و کارآمد، و امید است که به ارائه راهنمایی در کسب و یا طراحی سیستم های اطلاعات پزشکی به طوری که اشتباهات پر هزینه می تواند اجتناب شود. سازمان ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی از جمله بیمارستان ها و درمانگاه در حال تجربه خواسته های زیادی برای کسب اطلاعات بالینی به دلیل گذار از “هزینه برای خدمات” به اقتصاد بهداشت و درمان “مبتنی بر سرانه”. این انتقال از راه خدمات بهداشتی که برای پرداخت تغییر می دهد. Previ ously، تقریبا تمام خدمات مراقبت های بهداشتی برای توسط شرکت های بیمه پرداخت شده بود پس از خدمات انجام شد. امروزه، بسیاری از روش های نیاز به پیش تصویب شود و اتهامات بسیاری برای خدمات بالینی باید به برنامه های بیمه توجیه کرد. در نهایت، در یک سیستم کاملا سرانه، خدمات مراقبت از بیمار بیشتر به ازای هر بیمار ارائه شده، کمتر سودآور سازمان ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی خواهد بود. واضح است که خطرات مالی از حامل بیمه به سازمان ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی منتقل شده است. برای بیمارستان ها و درمانگاه برای ارزیابی این خطرات مالی، مدیریت نیاز به دانستن چه خدمات ارائه می شود و چگونه آنها را کاهش می دهد و بدون تأثیر کیفیت مراقبت. عمل تعادل از کاهش هزینه های اما حفظ کیفیت مراقبت های بهداشتی و رضایت بیمار نیاز به اطلاعات دقیق در مورد خدمات بالینی.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *