دانلود کتاب Listing Archaeological Sites, Protecting The Historical Landscape, 2009

نام کتاب: Listing Archaeological Sites, Protecting The Historical Landscape

نویسنده: Peter A. C. Schut Ed.

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۹

کد ISBN کتاب: ۹۰۵۷۹۹۱۴۴۶, ۹۷۸۹۰۵۷۹۹۱۴۴۸,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۷۰

حجم کتاب: ۳۰ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Europae Archaeologiae Consilium

Description About Book Listing Archaeological Sites, Protecting The Historical Landscape From Amazon


The papers in this volume arise from a symposium of the EAC convened to examine approaches to site listing and protection across Europe, including eastern Europe and Russia. It also addresses the concept of the historical landscape, and the extent to which it is possible or desirable to assess and protect it. Essays look at processes of selection and assesment, at the extent to which assessment should be systematic rather than intuitive and based on expert opinion, at how such systems should be managed in an international and political context, at the differences between a site and landscape based approach to conservation, and at the interaction of the wider public with archaeological sites and historic landscapes.

درباره کتاب Listing Archaeological Sites, Protecting The Historical Landscape ترجمه شده از گوگل


مقالات این جلد از یک هم اندیشی EAC تشکیل شده است که برای بررسی رویکردهای لیست سایت و حفاظت در سراسر اروپا ، از جمله اروپای شرقی و روسیه تشکیل شده است. همچنین به مفهوم منظر تاریخی و میزان امکان ارزیابی یا محافظت از آن می پردازد. مقاله ها به فرآیندهای انتخاب و ارزیابی ، در میزان ارزیابی باید به صورت منظم و نه بصری و بر اساس نظر متخصص ، در مورد نحوه مدیریت چنین سیستم هایی در یک زمینه بین المللی و سیاسی ، در تفاوت بین یک سایت و چشم انداز است. رویکردی برای حفاظت و تعامل عموم مردم با اماکن باستانی و مناظر تاریخی.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله