دانلود کتاب Mapping By Design, 2021

نام کتاب: Mapping By Design

نویسنده: Sarah Bell

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۲۱

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۵۸۹۴۸۶۰۴۱, ۹۷۸۱۵۸۹۴۸۶۰۵۸, ۲۰۲۱۹۴۳۱۹۴,

فرمت: EPUB

تعداد صفحه: ۲۵۵

حجم کتاب: ۲۴ مگابایت

کیفیت کتاب: ocr

انتشارات: Esri Press

Description About Book Mapping By Design From Amazon


Create visual and geospatial stories that blend map science and map design.

To make aesthetically pleasing, informative maps, mapmakers and graphic designers have historically used time-consuming tasks and workflows as part of the job. But what if you could get to the aesthetic design of your mapping projects much sooner with access to accurate, detailed map layers and powerful mapping tools that could enhance your story? Enter ArcGIS® Maps for Adobe® Creative Cloud®, the mapping extension that connects Adobe® Illustrator® to the power of ArcGIS, Esri’s geospatial software.

Mapping by Design: A Guide to ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud is the guidebook for making effective maps using Maps for Adobe Creative Cloud. Learn how to create compelling visual stories with maps following comprehensive tutorials designed to navigate readers through common mapmaking workflows.

Key topics include:

Learning the user interface components of Maps for Adobe Creative Cloud
Creating maps following common workflows
Performing custom geo-analyses
Using automated custom symbology and map elements
Integrating Maps for Adobe Creative Cloud into your ArcGIS Pro cartographic workflows
By connecting Illustrator to ArcGIS Online, this extension gives designers the power to create maps by providing easy access to authoritative digital maps and map layers. In Maps for Adobe Creative Cloud, this seamless connection means that you can add these digital map layers, perform many map enhancements and geo-analytical functions, and then download your maps as well-organized, ready-to-design files in Illustrator. Further, Maps for Adobe Creative Cloud allows ArcGIS Pro users to open their maps and layouts in Illustrator and continue adding and analyzing map data and layers.

Whether you are a creative seeking to make beautiful maps with a familiar graphic design application or a GIS Professional who wants to learn the ArcGIS Pro–to–Illustrator integration workflow, Mapping by Design serves as a practical guide for all mapmakers.

درباره کتاب Mapping By Design ترجمه شده از گوگل


داستانهای بصری و زمین فضایی ایجاد کنید که علم نقشه و طراحی نقشه را با هم ترکیب کند.

برای ایجاد زیبایی ، نقشه های آموزنده ، نقشه سازان و طراحان گرافیک در طول تاریخ از کارهای وقت گیر و گردش کار به عنوان بخشی از کار استفاده کرده اند. اما اگر بتوانید با دسترسی به لایه های دقیق و دقیق نقشه و ابزارهای نقشه برداری قدرتمند که می توانند داستان شما را تقویت کنند ، خیلی زودتر به طراحی زیبایی پروژه های نقشه برداری خود برسید؟ ArcGIS® Maps for Adobe® Creative Cloud® را وارد کنید ، افزونه نقشه برداری که Adobe® Illustrator® را به قدرت ArcGIS ، نرم افزار زمین فضایی Esri متصل می کند.

نقشه برداری با طراحی: راهنمای نقشه های ArcGIS برای Adobe Creative Cloud کتاب راهنمای تهیه نقشه های موثر با استفاده از Maps برای Adobe Creative Cloud است. با آموزش های جامع طراحی شده برای هدایت خوانندگان از طریق گردش کارهای رایج نقشه کشی ، نحوه ایجاد داستانهای بصری جذاب با نقشه را بیاموزید.

موضوعات کلیدی عبارتند از:

آموزش اجزای رابط کاربر Maps برای Adobe Creative Cloud
ایجاد نقشه ها پس از گردش کار متداول
انجام تجزیه و تحلیل های جغرافیایی سفارشی
با استفاده از نمادشناسی سفارشی خودکار و عناصر نقشه
ادغام نقشه ها برای Adobe Creative Cloud در گردش کار نقشه کشی ArcGIS Pro شما
این افزونه با اتصال Illustrator به ArcGIS Online به طراحان این قدرت را می دهد که با دسترسی آسان به نقشه های دیجیتالی معتبر و لایه های نقشه ، نقشه ایجاد کنند. در Maps for Adobe Creative Cloud ، این اتصال یکپارچه به این معنی است که می توانید این لایه های دیجیتالی نقشه را اضافه کنید ، بسیاری از پیشرفت های نقشه و عملکردهای جغرافیایی-تحلیلی را انجام دهید و سپس نقشه های خود را به عنوان فایل های سازماندهی شده و آماده طراحی در Illustrator بارگیری کنید. علاوه بر این ، Maps for Adobe Creative Cloud به کاربران ArcGIS Pro امکان می دهد نقشه ها و طرح بندی خود را در Illustrator باز کرده و به افزودن و تجزیه و تحلیل داده ها و لایه های نقشه ادامه دهند.

این که آیا شما یک خلاق هستید که می خواهید نقشه های زیبایی را با یک برنامه طراحی گرافیکی آشنا بسازید یا یک GIS Professional که می خواهد جریان کار یکپارچه سازی ArcGIS Pro -to -Illustrator را بیاموزد ، نقشه برداری توسط طراحی به عنوان راهنمای عملی برای همه نقشه سازان عمل می کند.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله