دانلود کتاب Materials And Processes In Manufacturing, 9th ed, 2003

Materials And Processes In Manufacturing, 9th ed, 2003

نام کتاب: Materials And Processes In Manufacturing

نویسنده: E. Paul DeGarmo و J. T. Black و Ronald A. Kohser

ویرایش: ۹

سال انتشار: ۲۰۰۳

کد ISBN کتاب: ۰۴۷۱۴۶۶۱۴X, 9780471466147

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۵۷

انتشارات: John Wiley & Sons Inc

Description About Book Materials And Processes In Manufacturing From Amazon


This version of the textbook contains significant new content and, so then, does the Solution Manual. These notes are provided to explain some aspects of the new content. The authors of the textbook prepared the new content for the book, including all new questions and problems. I prepared only the answers to the new questions and solutions for the new problems. Many of the questions are broad, open-ended and raise real, practical concerns. The answers that I have prepared are intended to directly address the important concepts raised and provide some of the thought process leading to the answers. Where example applications of the concepts are provided these are intended to be starting points for consideration and discussion, not final, definite or unique answers. Some internet web sites are suggested as example sites containing useful information. These are only suggestions as typical starting points for more in-depth investigation of the questions raised. I am always hesitant to refer to internet web sites since often the updating of them, and sometimes their continued existence, is problematic. Perhaps the best way to view the inclusion of a web site in the Solution Manual is as an indication of questions that are more open-ended and may require more material than is in the text for preparing answers.

درباره کتاب Materials And Processes In Manufacturing ترجمه شده از گوگل


این نسخه از کتاب درسی شامل مطالب جدید قابل توجه و، تا بعد، آیا کتابچه راهنمای راه حل. این یادداشت ارائه شده برای توضیح برخی از جنبه محتوای جدید. نویسندهاین کتاب درسی محتوای جدید برای کتاب آماده، از جمله تمام سوالات و مشکلات جدید است. من فقط پاسخ به پرسش های جدید و راه حل برای مشکلات جدید آماده شده است. بسیاری از سوالات گسترده، باز و افزایش واقعی، نگرانی های عملی. پاسخ هایی که من آماده کرده ایم به طور مستقیم آدرس مفاهیم مهم در نظر گرفته شده مطرح و ارائه برخی از روند تفکر منجر به پاسخ. که در آن به عنوان مثال برنامه های کاربردی از مفاهیم ارائه شده است این در نظر گرفته شده شروع شد امتیاز برای بررسی و بحث و گفتگو، نهایی، قطعی و یا پاسخ های منحصر به فرد. برخی از وب سایت های اینترنتی به عنوان مثال سایت های حاوی اطلاعات مفید پیشنهاد شده است. این تنها پیشنهادات به عنوان نقطه شروع به طور معمول برای بیشتر در عمق بررسی سوالات مطرح هستند. من همیشه مردد برای اشاره به وب سایت های اینترنتی از اغلب به روز رسانی از آنها، و گاهی اوقات ادامه وجود خود هستم، مشکل ساز است. شاید بهترین راه برای مشاهده گنجاندن یک وب سایت در کتابچه راهنمای راه حل است به عنوان نشانه ای از سوالات است که بیشتر باز هستند و ممکن است نیاز به مواد بیشتر از متن برای آماده سازی پاسخ است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *