دانلود کتاب Mechanical Tests For Bituminous Mixes – Characterization, Design, And Quality Control, 1990

نام کتاب: Mechanical Tests For Bituminous Mixes – Characterization, Design, And Quality Control

نویسنده: E. Eustacchio و H.W. Fritz

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۱۹۹۰

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۲۰۳۶۲۶۹۹۳, ۹۷۸۰۲۰۳۶۳۲۲۲۲, ۹۷۸۰۴۱۲۳۹۲۶۰۳, ۰۲۰۳۶۲۶۹۹۰, ۰۴۱۲۳۹۲۶۰۷, ۰۴۴۲۳۱۲۷۶۸, ۹۷۸۰۴۴۲۳۱۲۷۶۳

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۶۴۸

انتشارات: Spon Press

Description About Book Mechanical Tests For Bituminous Mixes – Characterization, Design, And Quality Control From Amazon


This book forms the Proceedings of an International RILEM Symposium, the fourth in the series, on Testing of Bituminous Mixes in Budapest, Hungary, October 1990. The aim of the Symposium is to promote tests for the characterization, design and quality control of bituminous mixes which combine the best features of traditional and modern approaches. Among the topics covered are specimen preparation, tests with unique loading (Marshall test, uniaxial tension and creep tests etc), which are used for mix design or control of mechanical properties, and tests with repeated loading, which give information on fatigue, permanent deformation and moduli, especially for mix design.

درباره کتاب Mechanical Tests For Bituminous Mixes – Characterization, Design, And Quality Control ترجمه شده از گوگل


این کتاب به شکل مجموعه مقالات RILEM سمپوزیوم بین المللی، چهارم در این مجموعه، در تست قیر مخلوط در بوداپست، مجارستان، اکتبر ۱۹۹۰٫ هدف از این سمپوزیوم است برای ترویج آزمون برای خصوصیات، طراحی و کنترل کیفیت از قیر مخلوط که ترکیب بهترین ویژگی های از روش های سنتی و مدرن. از جمله موضوعات تحت پوشش عبارتند از آماده سازی نمونه، آزمایش با بارگذاری منحصر به فرد (آزمون مارشال، تنش تک محوره و آزمون خزش و غیره)، که برای طرح اختلاط و یا کنترل خواص مکانیکی استفاده می شود، و آزمون با بارگذاری تکرار، که به اطلاعات در مورد خستگی، تغییر شکل دائمی و مدول، به ویژه برای طرح اختلاط.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *