دانلود کتاب Medicinal Plants And Fungi – Recent Advances In Research And Development, 2017

نام کتاب: Medicinal Plants And Fungi – Recent Advances In Research And Development

نویسنده: Dinesh Chandra Agrawal و Lie-Fen Shyur و Hsin-Sheng Tsay و Sheng-Yang Wang و Yang-Chang Wu

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۷

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۸۱۱۰۵۹۷۷۳, ۹۷۸۹۸۱۱۰۵۹۷۸۰, ۹۷۸۹۸۱۱۰۱۰۸۴۲, ۹۸۱۱۰۵۹۷۷۲, ۹۸۱۱۰۵۹۷۸۰

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۵۴۷

انتشارات: Imprint, Springer, Springer Singapore

Description About Book Medicinal Plants And Fungi – Recent Advances In Research And Development From Amazon


This book highlights the latest international research on different aspects of medicinal plants and fungi. Studies over the last decade have demonstrated that bioactive compounds isolated from medicinal fungi have promising antitumor, cardiovascular, immunomodulatory, anti-allergic, anti-diabetic, and hepatoprotective properties. In the light of these studies, the book includes chapters (mostly review articles) by eminent researchers from twelve countries across the globe working in different disciplines of medicinal plants and fungi. It discusses topics such as the prevention of major neurodegenerative and neurotoxic mechanisms by Centella asiatica; the medicinal properties and therapeutic applications of several mushrooms species found in different parts of the world; and fungal endophytes as a source of bioactive metabolites including anticancer and cardioprotective agents. There are also chapters on strategies for identifying bioactive secondary metabolites of fungal origin; the use of genomic information to explore the biotechnological potential of medicinal mushrooms; and solid state fermentation of agro-industrial and forestry residues for the production of medicinal mushrooms. It is a valuable resource for the researchers, professionals and students working in the area of medicinal plants and fungi.;Part 1. Medicinal Properties / Therapeutic Effects — Medicinal Plants and Fungi — Chapter 1. Centella asiatica, an Ayurvedic Medicinal Plant, Prevents the Major Neurodegenerative and Neurotoxic Mechanisms Associated with Cognitive Impairment — Chapter 2. Medicinal properties of Mediterranean Oyster mushrooms, species of genus Pleurotus (higher Basidiomycetes) — Chapter 3. Cordyceps – A Highly Coveted Medicinal Mushroom — Chapter 4. Medicinal Mushrooms with Antiallergic Activities — Chapter 5. The Bioactivity of Tiger Milk Mushroom — Malaysia’s Prized Medicinal Mushroom — Chapter 6. Antioxidant Properties of Antrodia cinnamomea – An Extremely Rare and Coveted Medicinal Mushroom Endemic to Taiwan — Part 2. Bioactive Compounds – Medicinal Plants and Fungal Endophytes — Chapter 7. The Fungal Endobiome of Medicinal Plants: A Prospective Source of Bioactive Metabolites — Chapter 8. Multipotent and Poly-Therapeutic Fungal Alkaloids of Claviceps purpurea — Chapter 9. Recent Advance On Bioactive Compounds From The Edible And Medicinal fungi in China — Chapter 10. Endophytes From Malaysian Medicinal Plants As Sources For Discovering Anticancer Agents — Chapter 11. Mushrooms: A Pandora Box of Cardioprotective Phytochemicals — Part 3. Production Systems and Biotechnology — Medicinal Plants and Fungi — Chapter 12. Solid State Fermentation Of Plant Residues And Agro-Industrial Wastes For The Production Of Medicinal Mushrooms — Chapter 13. Making Use of Genomic Information to Explore the Biotechnological Potential of Medicinal Mushrooms — Chapter 14. Biotechnology of Medicinal Plants and Fungi in Taiwan –Production of Bioactive Secondary Metabolites in In Vitro Culture Systems — Part 4. Resources / Techniques – Medicinal Plants and Fungi — Chapter 15. Memory Enhancing and Related Beneficial Effects of Selected Medicinal Plants From the Nigerian Flora — Chapter 16. Identification Strategies For Bioactive Secondary Metabolites Of Fungal Origin.

درباره کتاب Medicinal Plants And Fungi – Recent Advances In Research And Development ترجمه شده از گوگل


این کتاب برجسته شدن تحقیقات بین المللی در جنبه های مختلف گیاهان دارویی و قارچ. مطالعات در دهه گذشته نشان داده اند که ترکیبات فعال زیستی جدا شده از قارچ درمانی ضد سرطان، قلبی و عروقی، سیستم ایمنی، ضد حساسیت، ضد دیابت، و محافظت کبدی خواص قول کرده اند. در پرتو این مطالعات، این کتاب شامل فصل (عمدتا بررسی مقالات) توسط محققان برجسته از دوازده کشور در سراسر جهان مشغول به کار در رشته های مختلف گیاهان دارویی و قارچ. این بحث موضوعاتی مانند پیشگیری از تخریب سلول های عصبی عمده و مکانیزم عصبی توسط گیاه آب بشقابی؛ خواص دارویی و کاربردهای درمانی از چند گونه قارچ موجود در قسمت های مختلف جهان؛ و اندوفیتها قارچی به عنوان یک منبع از متابولیت های فعال زیستی از جمله ضد سرطان و عوامل قلب. همچنین فصل های مربوط به استراتژی برای شناسایی متابولیت های ثانویه فعال زیستی از منشا قارچی وجود دارد. استفاده از اطلاعات ژنومی برای کشف پتانسیل بیوتکنولوژی قارچ دارویی؛ و تخمیر حالت جامد از باقی مانده های کشاورزی صنعتی و جنگلداری برای تولید قارچ دارویی. آن یک منبع ارزشمند برای محققان، متخصصان و دانشجویان مشغول به کار در این منطقه از گیاهان دارویی و قارچ ها است؛ قسمت ۱٫ دارویی املاک / اثر درمانی – گیاهان دارویی و قارچ – فصل ۱٫ آب بشقابی، یک کارخانه آیورودا دارویی، مانع از عمده عصبی و عصبی مکانیسم های مرتبط با اختلال شناختی – خواص فصل ۲٫ دارویی قارچ مدیترانه سپردار، گونه از جنس قارچ Pleurotus (Basidiomycetes بالاتر) – فصل ۳٫ سرچماقی – یک بسیار پرطرفدار دارویی قارچ – فصل ۴٫ قارچ دارویی با فعالیت ضد حساسیت – فصل ۵٫ زیست فعالی از ببر شیر قارچ – باارزش دارویی قارچ مالزی – فصل ۶٫ آنتی اکسیدان خواص cinnamomea Antrodia – بسیار نادر و آرزو دارویی قارچ بومی تایوان – قسمت ۲٫ فعال زیستی ترکیبات – دارویی گیاهان و قارچ اندوفیتها – فصل ۷٫ قارچی Endobiome گیاهان دارویی، منبع آینده نگر از فعال زیستی M etabolites – فصل ۸٫ چند توان و پلی درمانی قارچی آلکالوئیدها از پورپورا Claviceps – فصل ۹٫ اخیر پیشرفت در زیست فعال قطعات از قارچ خوراکی و دارویی در چین – فصل ۱۰٫ اندوفیتها از گیاهان دارویی مالزی به عنوان منابع برای کشف ضد سرطان عوامل – فصل ۱۱٫ قارچ: یک پاندورا جعبه از قلب فیتوکمیکال – قسمت ۳٫ سیستم های تولید و بیوتکنولوژی – گیاهان دارویی و قارچ – فصل ۱۲٫ حالت جامد تخمیر کارخانه باقی مانده و کشت و صنعت تولید ضایعات برای تولید قارچ دارویی – فصل ۱۳٫ استفاده از اطلاعات ژنومی برای کشف پتانسیل بیوتکنولوژی قارچ دارویی – فصل ۱۴٫ بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و قارچ در تایوان -Production از فعال زیستی متابولیتهای ثانویه در آزمایشگاهی فرهنگ سیستم – قسمت ۴٫ منابع / تکنیک – گیاهان دارویی و قارچ – فصل ۱۵٫ افزایش حافظه و مرتبط سودمند اثر انتخاب گیاهان دارویی از N igerian فلور – فصل ۱۶٫ شناسایی استراتژی برای فعال زیستی متابولیتهای ثانویه قارچی منبع.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *